Til hovedinnhold
Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2022

Mattilsynet utfører årlig et overvåkings- og kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler. Innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt, og det er færre funn av plantevernmidler i norskprodusert mat, enn i mat fra EU og land utenfor EU/EØS (tredjeland).

Publisert

Overvåkingsprogrammet består av to deler; EU-koordinert kontrollprogram og nasjonalt kontrollprogram.

Hva ble undersøkt?

1142 prøver av frukt, grønnsaker, bær, andre vegetabilske produkter, inkludert bearbeidede produkter og animalske produkter fra landdyr.

151 prøver av økologiske produkter.

I den EU-koordinerte delen av kontrollprogrammet, der produktene rulleres i treårig syklus, ble det kontrollert bygg/byggmel, eple, fersken/nektarin, havre/havremel, hodekål, jordbær, salat, spinat, tomat, vin, kumelk, svinefett og barnemat.

Prøveuttaket var relativt jevnt fordelt mellom produkter produsert i Norge, EU/EØS og land utenfor EU/EØS. 

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Vegetabilske produkter ble analysert for 379 stoffer (plantevernmiddelrester og metabolitter), ved bruk av to multimetoder. Enkelte prøver ble analysert med spesialmetoder, der det kun søkes etter ett eller noen få plantevernmidler (totalt 61 stoffer).

Hva fant vi?

Det ble påvist rester av plantevernmidler i 40 % av de norske produktene, i 70 % av produktene fra EU/EØS og i 63 % av produktene fra land utenfor EU/EØS.

Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 40 prøver (3,5 %). Av disse ble 28 prøver (2,5 %) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet.

Det var overskridelser i to prøver av norske produkter (grønnkål), i to prøver i produkter fra EU/EØS (spinat og hvitvin) og i 24 prøver fra land utenfor EU/EØS (avokado, bordoliven i lake, bønner med belg, erter med belg, ingefærrot, kvede, malt koriander, mandel, paprika, pærer, ris, rosiner, te og vårløk).

Overskridelsene i produkter fra Norge og EU/EØS, ble vurdert å ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. 14 av overskridelsene i produkter fra land utenfor EU/EØS ble det vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker.

I to økologiske produkter ble det funnet rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon (hvitløk fra Spania og tomat fra Norge).

Hvem utførte oppdraget?

NIBIO

Fil
Rapport_Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2022 (PDF)