Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i fiskelever.

Publisert

VKM har vurdert hva som er er risikoen for konsumentene, både i den generelle befolkningen og for følsomme grupper, gitt de forkjellige nivåene av dioksiner og dl-PCB som er funnet i fiskelever fra forskjellige geografiske områder?

Les VKMs sammendrag av vurderingen og se rapporten.

Se Mattilsynets advarsel: Barn, gravide og ammende bør ikke spise fiskelever og rognleverpostei

Se Mattilsynets advarsel: Ikke spis fiskelever fra selvfangst

 

Offentliggjort