Til hovedinnhold
Risikovurdering

Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert Hvor mange krabber voksne kan spise i løpet av et år uten å få i seg for mye dioksiner og PCB.

Publisert

VKMs beregninger viser at antall hele krabber som kan spises per år uten at man får i seg for mye dioksinforurensning varierer fra nær sagt ubegrenset hvis krabbene inneholder lite miljøgifter, til i underkant av én krabbe per år hvis den er fanget i områder med høy dioksinforurensning. Dersom man bare spiser det hvite krabbekjøttet, kan man trygt konsumere langt flere krabber.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe

Se også Mattilsynets advarsel: Barn, gravide og ammende bør ikke spise brun krabbemat

Offentliggjort