Faktaartikkel

Brosjyrer om trygg Mat og HACCP

Publisert 28.03.2014     Sist endret 15.08.2016

Mattilsynet har utarbeidet trykt veiledningsmateriell med råd om god hygiene og om etablering av rutiner for å ha kontroll med farer.

Brosjyren  ‘Trygg Mat – Grunnleggende hygiene for serveringssteder’ gir nyttig informasjon for alle som lager eller serverer mat. Her får du råd om hvordan man unngår matforgiftning ved å håndtere maten riktig.

Brosjyren ‘Rutiner for trygg mat – En innføring i internkontroll og HACCP’ gir eksempler på hvordan du kan etablere gode rutiner og holde kontroll med farer når maten lages.

Brosjyren er delt inn i tre trinn slikt at den kan brukes både av små og enkle bedrifter og de mer større og kompliserte næringsmiddelbedriftene. Til hjelp for virksomhetene er det i tillegg laget elektroniske eksempelskjemaer som vedlegg til brosjyren, blant annet eksempler på renholdsplan, rutine for internrevisjon, skjemaer for fareanalyse og overvåkning av kritiske styringspunkt.

Ønsker du å få tilsendt noen av disse brosjyrene kan du ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor på telefon 22 40 00 00.

Du kan også laste ned brosjyrene og eksempelskjemaene via lenkene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner