Hvilke temperaturkrav gjelder for ferske fiskerivarer hos detaljist?


Publisert 09.03.2016 | Sist endret 09.03.2016

Temperatur er en sentral faktor som påvirker mattryggheten, kvaliteten og holdbarheten til fersk fisk.

Animaliehygieneforskriften har særskilte krav til temperatur for ferske fiskerivarer:

  • Uemballerte ferske fiskerivarer hos detaljist, for eksempel i fiskedisk i butikk, skal oppbevares på i is. Det skal legges på ny is så ofte som nødvendig. Mengde is avhenger av type fiskedisk, for eksempel om kjøledisken har mekanisk kjøling eller ikke.
  • Emballerte ferske fiskerivarer skal kjøles ned til en temperatur som nærmer seg temperaturen i smeltende is. Dette kravet gjelder i alle ledd, men ikke ved håndtering av ferdigpakkede ferske fiskerivarer til sluttforbruker.
  • Ferdigpakkede ferske fiskerivarer til sluttforbruker skal oppfylle de generelle nasjonale bestemmelsene om temperatur i næringsmiddelhygieneforskriften for lett bedervelige næringsmidler og oppbevares ved den temperaturen som virksomheten har merket varene med. I de fleste tilfellene vil det være ved 4°C eller lavere.

Virksomhetene må sørge for å ha gode rutiner for å opprettholde kjølekjeden.

Ved tilsyn vil Mattilsynet vurdere virksomhetenes rutiner for nedkjøling.

Mer detaljer finner du i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) og i forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Nyttig informasjon finnes i EFSAs evaluering av temperaturen som skal anvendes på ferdigpakkede fiskerivarer på detaljistleddet.

Fant du det du lette etter?