Hvilke temperaturkrav gjelder for ferske fiskerivarer hos detaljist?

Publisert 09.03.2016     Sist endret 09.03.2016

Temperatur er en sentral faktor som påvirker mattryggheten, kvaliteten og holdbarheten til fersk fisk.

Animaliehygieneforskriften har særskilte krav til temperatur for ferske fiskerivarer:

  • Uemballerte ferske fiskerivarer hos detaljist, for eksempel i fiskedisk i butikk, skal oppbevares på i is. Det skal legges på ny is så ofte som nødvendig. Mengde is avhenger av type fiskedisk, for eksempel om kjøledisken har mekanisk kjøling eller ikke.
  • Emballerte ferske fiskerivarer skal kjøles ned til en temperatur som nærmer seg temperaturen i smeltende is. Dette kravet gjelder i alle ledd, men ikke ved håndtering av ferdigpakkede ferske fiskerivarer til sluttforbruker.
  • Ferdigpakkede ferske fiskerivarer til sluttforbruker skal oppfylle de generelle nasjonale bestemmelsene om temperatur i næringsmiddelhygieneforskriften for lett bedervelige næringsmidler og oppbevares ved den temperaturen som virksomheten har merket varene med. I de fleste tilfellene vil det være ved 4°C eller lavere.

Virksomhetene må sørge for å ha gode rutiner for å opprettholde kjølekjeden.

Ved tilsyn vil Mattilsynet vurdere virksomhetenes rutiner for nedkjøling.

Mer detaljer finner du i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) og i forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Nyttig informasjon finnes i EFSAs evaluering av temperaturen som skal anvendes på ferdigpakkede fiskerivarer på detaljistleddet.

Fant du det du lette etter?