Økologisk mat

Publisert 17.10.2012     Sist endret 25.01.2022

Økologisk mat er mat som er produsert og merkt i samsvar med regelverket for økologisk produksjon.

Reglane inneber blant anna strenge krav til bruk av tilsetjingsstoff og konserveringsmiddel. Økologiske produkt er dessutan framstilte utan kunstige aroma- og fargestoff. Under framstillinga av råvarene er det også strenge krav til bruk av gjødselvarer og plantevernmiddel. Det er ikkje tillate å bruke genmodifiserte produkt.

Mattilsynet er ansvarleg for utvikling og forvaltning av økologiregelverket. Debio er ansvarleg for å føre tilsyn med verksemder som produserer og vidareforedlar økologisk mat.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Se import av økologiske varer.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Butikk og butikkjeder Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer