Delegeringer

Publisert 17.10.2012     Sist endret 25.01.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Delegering av myndighet fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften 29.06.2022 356

Regelverk og veiledning