Storkiosk, bensinstasjon, gatekjøkken


Publisert 29.05.2012 | Sist endret 09.01.2015

Alle virksomheter som produserer eller selger matvarer skal registrere seg hos Mattilsynet. Det gjelder også for bensinstasjoner, kiosker eller gatekjøkken, enten de omsetter mat i stor eller liten skala.

Det er eier/driftsansvarlig for virksomheten som har ansvaret for at det produseres og serveres helsemessig trygg mat. Dette innebærer å gi de ansatte god opplæring.

Uansett størrelse på virksomheten, må de ansatte ha god basiskunnskap om regelverket. Det omfatter blant annet temperaturkrav og rengjøring av lokaler og utstyr, rutiner for oppbevaring, håndtering og omsetning av mat, og personlig hygiene.

Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Mer om storkiosk, bensinstasjon, gatekjøkken

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Butikk og butikkjeder Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter