Tilsyn med mat i bensinstasjonskjeder (kjedetilsyn)

Publisert 25.01.2021     Sist endret 27.01.2021

Tilsyn med hygiene og allergenmerking i ikke ferdigpakket mat i to bensinstasjonskjeder (kjedetilsyn). Utføre revisjon/tilsyn med hovedkontor i 2021 og verifikasjonstilsyn hos utvalgte bensinstasjoner i 2022.

Dette ser vi etter

Vi ønsker å få oversikt over hygienestatus og oversikt over allergenmerking av ikke ferdigpakket mat i denne delen av matbransjen.  Informasjon om allergener i ikke ferdigpakket mat skal være skriftlig tilgjengelig for forbruker slik at de kan ta velbegrunnede valg. Kravet ble innført i desember 2014, og forbrukerne forventer at virksomhetene oppfyller kravene.

Dette bør dere være forberedt på

Tilsynet skal i 2021/2022 se på rutinene for de grunnleggende kravene til hygiene som renhold av både lokaler og utstyr, håndvask, forurensningsfare, opplæring med mer.

Vi vil også se om de obligatoriske kravene om at matvarer som ikke er pakket inn skal ledsages av opplysninger om allergene ingredienser. I matinformasjonsforordningen vedlegg II er det en liste over ingredienser som alltid skal merkes dersom de inngår i et produkt

Revisjonen ved hovedkontoret i 2021 vil omfatte kjedene systemer for hygiene og allergenmerking, mens verifikasjoner i 2022 er en kontroll på om de underliggende enhetene (bensinstasjonene) følger rutinene som hovedkontoret har laget.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle kjedene i 2021/2022, men de som ikke er omfattet vil få tilsendt relevant informasjonsmateriell.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer