Drikkevann

Publisert 15.10.2019     Sist endret 14.06.2019

Mattilsynet utformer forslag til regelverk for drikkevann, og fører tilsyn med at regelverket følges. Det skal produseres nok, trygt drikkevann til alle. Veiledning til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. Pekerne under viser til sider med annen relevant drikkevannsinformasjon fra Mattilsynet. Dere kan også lese mer om drikkevann hos Folkehelseinstituttet, som er Mattilsynets primære kunnskapsstøtte på drikkevann.