Drikkevann

Publisert 15.02.2021     Sist endret 25.11.2019

Mattilsynet utformer forslag til regelverk for drikkevann, og fører tilsyn med at regelverket følges. Det skal produseres nok, trygt drikkevann til alle.

Veiledning til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på.

Temaene viser til sider med annen relevant drikkevannsinformasjon fra Mattilsynet. Dere kan også lese mer om drikkevann hos Folkehelseinstituttet, som er Mattilsynets primære kunnskapsstøtte på drikkevann.

Tilsyn

Samleside med informasjon over hva Mattilsynet vil legge vekt på i den offentlige kontrollen i 2021.

Varsle oss

Vannverkseiere skal varsle oss så snart det er mistanke om at drikkevannet ikke er helsemessig trygt, og ved en del andre hendelser.

Her finner du oversikt over hva vi vil bli varslet om, og hvordan du gjør det.