Drikkevann

Publisert 02.12.2019     Sist endret 25.11.2019

Koronavirus - Drikkevann

Til vannverkseiere om koronavirus 

Mattilsynet utformer forslag til regelverk for drikkevann, og fører tilsyn med at regelverket følges. Det skal produseres nok, trygt drikkevann til alle.

Veiledning til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på.

Lenkene under viser til sider med annen relevant drikkevannsinformasjon fra Mattilsynet. Dere kan også lese mer om drikkevann hos Folkehelseinstituttet, som er Mattilsynets primære kunnskapsstøtte på drikkevann.