Drikkevann

Publisert 10.01.2022     Sist endret 25.11.2019

Mattilsynet utformer forslag til regelverk for drikkevann, og fører tilsyn med at regelverket følges. Det skal produseres nok, trygt drikkevann til alle.

Veiledning til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på.

Dere kan også lese mer om drikkevann hos Folkehelseinstituttet, som er Mattilsynets primære kunnskapsstøtte på drikkevann.

Varsle oss

Vannverkseiere skal varsle oss så snart det er mistanke om at drikkevannet ikke er helsemessig trygt, og ved en del andre hendelser: Når skal vannverkseier melde om avvik?