Årlig rapportering fra vannverkseiere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 06.03.2020

Hvordan beregner du vannforbruk?

Veiledning til drikkevannsforskriften § 3 bokstav f sier dette:

"Noen vannforsyningssystem har ikke vannmåler, og vet dermed ikke hvor mye vann som blir produsert. Dere som eier slike vannforsyningssystem kan multiplisere antallet personer forsynt, den uken av året hvor vannforsyningssystemet forsyner flest personer, med 0,2 m3.

Resultatet dere kommer frem til, gir et tall for mengden produsert vann per døgn ved vannforsyningssystemet. Dette tallet på 0,2 m3 er en omregningsfaktor fastsatt i drikkevannsdirektivet som må benyttes uavhengig av om dere mener det gir et riktig bilde av vannforbruket i deres vannforsyningssystem eller ikke.

Et alternativ til denne beregningsfremgangsmåten kan være å benytte den mengden vann som vannforsyningssystemet maksimalt er dimensjonert for å kunne produsere per døgn. "

Vannverkseiere har plikt til å rapportere opplysninger om vannforsyningen til Mattilsynet hvert år. Fristen er 15. februar.

Vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m3 drikkevann i døgnet, skal rapportere.

Er vannforsyningssystemet nytt?

Før du kan rapportere, må vannforsyningssystemet være registrert. Du finner informasjon om hvordan du skal registrere vannforsyningssystemet i Bygge eller endre vannforsyningssystem – søk om plangodkjenning.

Slik rapporterer du

Rapporteringen gjør du i Mattilsynets skjematjenester. Logg inn via ID-porten/Altinn. Fremgangsmåten for rapporteringen finner du i Veiledning til skjematjenesten for drikkevann.

Har du spørsmål til utfyllingen av skjemaet eller innloggingen?

  • Utfylling av skjema: Kontakt Mattilsynet i din region. Bruk kontaktfeltet nederst på siden.
  • Innlogging til ID-porten (Altinn): Altinn brukerservice, tlf. 75 00 60 00

Se data fra andre vannforsyningssystemer

De fleste opplysningene er allment tilgjengelige. Se hva andre har rapportert inn: Opplysninger om vannforsyningssystemer

Hvorfor skal du rapportere?

  • Norge har en rekke internasjonale rapporteringsforpliktelser for drikkevann til blant annet EU, FN og NATO.
  • Mattilsynet bruker opplysningene til å vurdere om vannverkseierne leverer trygt og nok drikkevann. Derfor er rapporteringen obligatorisk. Se drikkevannsforskriften § 25.
  • Vi bruker også informasjonen når vi fører tilsyn.
  • Andre etater, som Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet, benytter data fra Mattilsynet i nasjonal statistikk.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Årlig innrapportering av vannforsyningssystemAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Lukk

Innhold på siden