Beredskap for drikkevann

Publisert 20.09.2019     Sist endret 20.09.2019

Vannforsyningssystem skal alltid kunne levere nok, trygt drikkevann. For å få til dette må vannforsyningssystemet ha tilstrekkelig leveringssikkerhet. Det må også være forebyggende sikring som hindrer uautorisert tilgang og bruk. Fungerende beredskap er viktig, og det må gjennomføres øvelser jevnlig. Ved mistanke om at drikkevannet ikke er trygt har vannverkseieren opplysningsplikt til abonnentene og Mattilsynet.

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For beredskap og hendelser kan veiledningen til § 9 leveringssikkerhet, § 10 forebyggende sikring, § 11 beredskap, § 23 opplysningsplikt til abonnentene og § 24 opplysningsplikt til Mattilsynet gi nyttig informasjon.

Skjema

Meldepliktig hendelse

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - fra ROS til operativ beredskap PDF