Beredskap for drikkevann

Publisert 15.03.2021     Sist endret 23.08.2023

Vannforsyningssystem skal alltid kunne levere nok, trygt drikkevann. For å få til dette må vannforsyningssystemet ha tilstrekkelig leveringssikkerhet. Det må også være forebyggende sikring som hindrer uautorisert tilgang og bruk. Fungerende beredskap er viktig, og det må gjennomføres øvelser jevnlig.

Ved mistanke om at drikkevannet ikke er trygt har vannverkseieren opplysningsplikt til abonnentene og Mattilsynet:  Når skal vannverkseier melde om avvik?

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For beredskap og hendelser kan veiledningen til § 9 leveringssikkerhet, § 10 forebyggende sikring, § 11 beredskap, § 23 opplysningsplikt til abonnentene og § 24 opplysningsplikt til Mattilsynet gi nyttig informasjon.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Matportalen: Kva skal du gjere når det kjem varsel om at vatnet må kokast? Hyperlink

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer