Beredskap for drikkevann

Publisert 02.12.2019     Sist endret 19.06.2020

Vannforsyningssystem skal alltid kunne levere nok, trygt drikkevann. For å få til dette må vannforsyningssystemet ha tilstrekkelig leveringssikkerhet. Det må også være forebyggende sikring som hindrer uautorisert tilgang og bruk. Fungerende beredskap er viktig, og det må gjennomføres øvelser jevnlig.

Ved mistanke om at drikkevannet ikke er trygt har vannverkseieren opplysningsplikt til abonnentene og Mattilsynet. Mattilsynet varsles gjennom skjemaet for meldepliktig hendelse.

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For beredskap og hendelser kan veiledningen til § 9 leveringssikkerhet, § 10 forebyggende sikring, § 11 beredskap, § 23 opplysningsplikt til abonnentene og § 24 opplysningsplikt til Mattilsynet gi nyttig informasjon.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer