Drikkevannshensyn

Publisert 20.09.2019     Sist endret 20.09.2019

Råvannskilder som benyttes til drikkevannsproduksjon skal holdes så rene og godt beskyttet som mulig. Ansvaret for å få til dette er delt på flere. Vannverkseieren skal beskytte drikkevannet mot forurensning, og kommuner og andre arealmyndigheter skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet. Vannforskriften kan være et nyttig verktøy for arealmyndighetene.  

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For drikkevannshensyn kan veiledningen til § 12 beskyttelsestiltak, § 26 kommunens plikter og § 27 fylkeskommunens plikter gi nyttig informasjon.

Høring

Høring: Utkast til VKM-bestilling om supplement til risikovurdering for parasitter i drikkevann

Send oss innspill innen: 25.10.2019

Høring

Høring: Utkast til VKM-bestilling om cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder

Send oss innspill innen: 17.10.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00