Drikkevannshensyn

Publisert 02.12.2019     Sist endret 23.01.2023

Råvannskilder som benyttes til drikkevannsproduksjon skal holdes så rene og godt beskyttet som mulig. Ansvaret for å få til dette er delt på flere.

Vannverkseieren skal beskytte drikkevannet mot forurensning, og kommuner og andre arealmyndigheter skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet. Vannforskriften kan være et nyttig verktøy for arealmyndighetene.  

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For drikkevannshensyn kan veiledningen til § 12 beskyttelsestiltak, § 26 kommunens plikter og § 27 fylkeskommunens plikter gi nyttig informasjon.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer