Drikkevannshensyn

Publisert 02.12.2019     Sist endret 23.01.2023

Råvannskilder som benyttes til drikkevannsproduksjon skal holdes så rene og godt beskyttet som mulig. Ansvaret for å få til dette er delt på flere.

Vannverkseieren skal beskytte drikkevannet mot forurensning, og kommuner og andre arealmyndigheter skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet. Vannforskriften kan være et nyttig verktøy for arealmyndighetene.  

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For drikkevannshensyn kan veiledningen til § 12 beskyttelsestiltak, § 26 kommunens plikter og § 27 fylkeskommunens plikter gi nyttig informasjon.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer