Risikovurdering

Risikovurdering av Giardia og Cryptosporidium i norsk drikkevann

Publisert 19.06.2020     Sist endret 14.07.2020

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har supplert en risikovurdering for parasittene Giardia og Cryoptosporidium fra 2009. Rapporten er oppdatert med lettfattelig informasjon, blant annet om hvordan man fjerner parasittene fra drikkevann.

Hva undersøkte VKM:Data for forekomst av parasittene i vann og i befolkningen. Vurdering av metoder for vannbehandling og analyser.
Hva er vurderingen:
  • Den vanligste smittekilden for parasittene er sannsynligvis via vann som folk drikker.
  • Kilder til forurensning av vann er avføring fra mennesker og dyr.
  • Mennesker med nedsatt immunforsvar er generelt mer mottakelig for smitte. Sykdom blir ofte ikke diagnostisert.
  • UV er effektiv vannbehandling mot parasittene. Ca. 4,5 mill. innbyggere i Norge får drikkevann som er desinfisert med UV. Bruken har økt de siste årene, og er ofte supplert med andre metoder for økt effekt.
  • Klimaendringer, med økt nedbør og avrenning, kan føre til økt forekomst av parasitter, og redusere effekten av vannbehandling pga. partikler i vannet.
  • Det blir tatt få prøver fra miljøet, og derfor er datagrunnlaget for å vurdere forekomsten av parasittene i drikkevann dårlig, og ikke noe bedre enn det var i 2009. Parasittene er sannsynligvis relativt vanlig i små mengder i vann.
  • Det er også vanskelig å ta prøver som gir pålitelige svar, fordi parasittene ikke er jevnt fordelt i vannet.
Hva gjør Mattilsynet videre:Informasjonen gjøres tilgjengelig for de som kan ha nytte av den. Herunder vannverkseiere, Mattilsynet internt, og andre interessenter.
Overleveringsdato:

19.06.2020

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer