Vann på flaske

Publisert 23.08.2012     Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet fører tilsyn med produksjon av vann på flaske. Naturlig mineralvann og kildevann skal være godkjent av Mattilsynet, før det kan markedsføres.

Virksomhetene som produserer annet drikkevann på flaske skal være registrert.

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Gebyrer

Godkjenning av vannkilde, utvinning av vann og tapping av vann på flaske krever særskilt godkjenning. Gebyret som kreves inn av virksomhetene er fastsatt i forskrift om gebyr i matforvaltningen.