Hva er forskjellen på naturlig mineralvann / kildevann og drikkevann?

Publisert 30.08.2012     Sist endret 07.01.2019

Naturlig mineralvann

Naturlig mineralvann er vann som kommer fra en underjordisk kilde (grunnvannsreservoar), beskyttet mot forurensning og som har sin naturlige renhet i behold. Vannets egenskaper og sammensetning skal ikke endres over tid. Et rikt innhold av mineraler og sporstoffer er ofte et av kjennetegnene ved naturlig mineralvann.

Kildevann

Kildevann skal også komme fra en godt beskyttet underjordisk kilde og være av god mikrobiologisk kvalitet, men har ikke samme høye innhold av mineraler og sporstoffer som naturlig mineralvann. Kildevannet skal tilfredsstille kjemiske krav tilsvarende de som gjelder for drikkevann.

Den norske forskriften om naturlig mineralvann og kildevann har utgangspunkt i Direktiv 2009/54/EC, Direktiv 2003/40/EC og Kommisjons regulering 115/2010.

Leskedrikk

Flere av de som produserer naturlig mineralvann eller kildevann tilsetter andre stoffer til vannet, som for eksempel smak eller fiber. Ofte har produktet samme navn, men kan da ikke betegnes som naturlig mineralvann eller kildevann. Vannet er da å betrakte som en leskedrikk. Les mer om dette her: Merking av naturlig mineralvann og kildevann brukt i andre drikker.

Annet vann på flaske regnes som næringsmiddel når det har kommet over i emballasjen, og reguleres da av næringsmiddelregelverket. Grenseverdiene for Clostridium perfringens, E. coli, intestinale enterokokker, kimtall ved 22 og 36°C, koliforme bakterier og Pseudomonas aeruginosa for drikkevann på flaske eller annen emballasje for salg er listet i næringsmiddelhygieneforskriften under mikrobiologiske kriterier.

Drikkevannet reguleres av drikkevannsforskriften frem til det kommer over i emballasjen. Da gjelder de samme kravene som for annet drikkevann.

Les mer om vann på flaske på matportalen.no

Fant du det du lette etter?