Faktaartikkel

Merking av naturlig mineralvann og kildevann brukt i andre drikker

Publisert 23.06.2008     Sist endret 07.05.2017

Flere produsenter har et utvidet tilbud av drikkevarer innenfor segmentet flaskevann. I dette ligger også bruk av naturlig mineralvann eller kildevann som ingrediens i andre drikker. Det er viktig å være oppmerksom på hvilke merkeregler som gjelder på dette området

Matinformasjonsforskriften setter krav til hva slags informasjon som skal være tilgjengelig for forbrukeren ved omsetning av varen, og gir bestemmelser om innhold og utforming av merkingen. Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann gir tilleggsbestemmelser for merking og markedsføring av naturlig mineralvann og kildevann.

Merking og markedsføring skal ikke være villedende

Matinformasjonsforskriften § 1, artikkel 7 stiller krav til god opplysningspraksis. Merkingen skal f.eks ikke villede kjøper med hensyn til næringsmidlets egenskaper, som for eksempel sammensetning, mengde, holdbarhet, opprinnelse eller opphavssted, fremstillings- eller produksjonsmåte.

Det er ikke tillatt å tillegge varen virkninger eller egenskaper produktet ikke har, eller å gi inntrykk av at det har spesielle egenskaper når liknende produkter har de samme egenskapene. Bestemmelser i paragrafen gjelder også ved reklame og presentasjon.

Beskyttede varebetegnelser

Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann § 12 inneholder egne bestemmelser om villedende merking og markedsføring. Her fremgår det blant annet at naturlig mineralvann ikke kan markedsføres på en måte som kan føre til sammenblanding mellom emballert vann som ikke oppfyller kravene til naturlig mineralvann, særlig når det gjelder betegnelsen ”mineralvann”. En tilsvarende begrensning vil i henhold til Matinformasjonsforskriften  § 1, artikkel 7 gjelde for bruk av betegnelsen kildevann når vannet har mistet sine karakteristiske og definerte egenskaper ved for eksempel uttynning, tilsetning av sukker, smak etc. Betegnelser som ”kildevann tilsatt smak” er derfor ikke i overensstemmelse med regelverket.

Skjønnsmessig vurdering

Handelsnavnet/varenavnet for naturlig mineralvann/kildevann inngår i enkelte tilfeller som en del av virksomhetens varemerke. Bruk av et slikt varemerke på andre produkter enn naturlig mineralvann/kildevann, kan i noen tilfeller være villedende. For å avgjøre dette, må det foretas en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle ut fra varemerkets tekst, utforming og størrelse. Det forutsettes blant annet at betegnelsene "kildevann" eller "naturlig mineralvann" ikke inngår i eller står nær knyttet til varemerket. Illustrasjoner av fjell, isbre eller utvinningsstedets karakteristiske egenskaper, må også utgå.

Det er virksomheten som har ansvar for at produktet er merket i samsvar med regelverket.

Handelsnavn og navn på kilde

Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann sier i §§ 10 og 11 at handelsnavnet skal være knyttet til stedet vannet kommer fra. Dersom handelsnavnet skiller seg fra navnet på kilden, skal navnet på kilden være 1,5 gang så stort som handelsnavnet.

Ved valg av navn tar Mattilsynet utgangspunkt i Sentralt Stedsnavnregister (SSR), Lov om stadnamn (stadnamnlova) og tilhørende forskrift og veiledning. Dersom det ikke foreligger noe navn på kilden eller stedet kan det anvendes et nytt navn så lenge dette er godkjent etter de saksbehandlingsregler som gjelder i hht lov om stadnamn med tilhørende forskrift. Registret vedlikeholdes av Statens kartverk.

Tabellen nedenfor forklarer hvilke merkeregler som gjelder for ulike typer flaskevann

NB! Begrepet kilde/utvinningssted er bare aktuelt for naturlig mineralvann og kildevann. Begrepet omfatter ikke navn på overflatevann eller grunnvannsforekomst som gir vanlig drikkevann.

Produkt/merking medNaturlig mineralvann/kildevannVannNaturlig mineralvann/kildevann tilsatt smakVann tilsatt smak, fiber og/eller mineraler/saltervann tilsatt smak, søtning og lignende
Handelsnavn/varenavn/varemerkeSkal ikke frambys under mer enn ett handelsnavn/varenavn.Må ikke være villedende/kunne forveksles med naturlig mineralvann/kildevann.Aksepterer bruk av handelsnavnet/varenavnet til det originale naturlige mineralvannet/kildevannet.Må ikke være villedende/kunne forveksles med naturlig mineralvann/kildevann.Må ikke være villedende/kunne forveksles med naturlig mineralvann/kildevann.
Kilde/utvinningssted for kilden (for naturlig mineralvann/kildevann)Navnet på kilden/utvinningsstedet skal være dominerende.Ikke tillatt.Må ikke være villedende/kunne forveksles med det originale naturlige mineralvannet/kildevannet.Ikke tillattIkke tillatt
Varebetegnelse

Naturlig mineralvann eller kildevann.


Varebetegnelsen naturlig mineralvann tillates bare på vann som har et naturlig mineralinnhold som avviker fra kildevann og drikkevann.

Drikkevann fra vannverk kan betegnes drikkevann, vann, bordvann e.l.. Betegnelsen naturlig mineralvann/kildevann skal ikke inngå i varebetegnelsen, selv om det inngår i produktet. Det skal kun angis i ingredienslisten.Betegnelsene naturlig mineralvann/kildevann skal kun angis i ingredienslisten.Drikkevann, vann e.l. med tilføyelse av etterlignet smak, og/eller tilsatt mineraler/salter/fiber.

Drikk, leskedrikk eller brus med tilføyelse av etterlignet smak.

 

For produkter som er tilsatt søtstoff, skal det angis i tilknytning til varebetegnelsen.

 

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning