Opplysninger om vannforsyningssystemer

Publisert 19.09.2019     Sist endret 19.09.2019

Her finner du oppdatert informasjon om vannforsyningssystemer på fastlandet og på offshoreinstallasjoner. Bakgrunnen er opplysninger fra vannverkseierne.

Hvorfor Mattilsynet samler opplysningene

Mattilsynet trenger informasjon fra vannverkseierne for å følge med på leveransen av drikkevann i Norge, og for å følge opp det enkelte vannforsyningssystemet. I tillegg bruker vi opplysningene i en del internasjonale forpliktelser.

Alle vannforsyningssystemer som leverer minst 10 m3 drikkevann i døgnet er derfor pålagt å rapportere til Mattilsynet innen 15. februar hvert år.

Før vannverkseiere kan oppgi informasjonen må vannforsyningssystemet være registrert hos Mattilsynet. Mer informasjon finner du ved å lese om plangodkjenning.

Finn opplysningene

Vannforsyningssystemer til lands 

Vannforsyningssystemer offshore 

Hva du finner informasjon om – og hva du ikke finner

Du finner både data fra foregående år, og historiske data. Opplysningene inkluderer blant annet navn på vannforsyningssystemet, organisasjonsform, analysesvar, type vannbehandling, distribusjonssystem og vannproduksjon. Informasjon om nedlagte vannforsyningssystemer er fra siste rapporteringsår.

Adresser, kontaktpersoner og andre kontaktopplysninger er ikke tilgjengelig av personvernhensyn. Nøyaktig geografisk plassering er utelatt av sikkerhetshensyn. Vannforsyningssystem med vannproduksjon under 10 m3 og enkeltvannforsyninger er ikke pålagt å rapportere.

Kart over vannforsyningen

Mattilsynet har laget temakart over vannforsyningssystemene, først og fremst de som leverer minst 10 m3 i døgnet. Oversiktene forutsetter at inntakspunktene er angitt med koordinater.

Kartene er tilgjengelig som temakart for drikkevann hos Kartverket.

Vær klar over at nøyaktig posisjon på vannforsyningssystemene ikke er angitt. For temaet «Vannverk inntakspunkter» vil punktet bli borte ved målestokk over 1:50 000. Trenger du mer informasjon må du ta kontakt med eier av vannforsyningssystemet. I andre temakart er inntakspunktene plassert tilfeldig innenfor en ramme på 300x300 meter.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden