Registrering og plangodkjenning

Publisert 19.09.2019     Sist endret 20.09.2019

Små vannforsyningssystemer som produserer under 10 m3 drikkevann per døgn skal registreres. Dette kan gjøres gjennom et enkelt, mobiltilpasset skjema. Planlegger dere å etablere et nytt vannforsyningssystem over en viss størrelse, må dere søke plangodkjenning. Endringer av vannforsyningssystem vil også i noen tilfeller bli behandlet som en plangodkjenningssøknad av Mattilsynet.

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For registrering og plangodkjenning kan veiledningen til § 17 registrering og § 18 plangodkjenning.

Skjema

Registrere små vannforsyningssystem

Plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem

Melding om vannforsyningssystem klart til drift

Endre vannforsyningssystem

Avslutte aktivitet/produksjonsform/produkt 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

** ugyldig type externalUrl