Registrering og plangodkjenning

Publisert 19.09.2019     Sist endret 20.09.2019

Registrer små vannforsyningssystem

Små vannforsyningssystemer som produserer under 10 m3 drikkevann per døgn skal registreres. Dette kan gjøres gjennom et enkelt, mobiltilpasset skjema. Planlegger dere å etablere et nytt vannforsyningssystem over en viss størrelse, må dere søke plangodkjenning. Endringer av vannforsyningssystem vil også i noen tilfeller bli behandlet som en plangodkjenningssøknad av Mattilsynet.

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For registrering og plangodkjenning kan veiledningen til § 17 registrering og § 18 plangodkjenning.

Skjema

Registrere små vannforsyningssystem

Plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem

Melding om vannforsyningssystem klart til drift

Endre vannforsyningssystem

Avslutte aktivitet/produksjonsform/produkt 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

** ugyldig type externalUrl