Registrering og plangodkjenning

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.06.2020

Små vannforsyningssystemer som produserer under 10 m3 drikkevann per døgn skal registreres. Dette kan gjøres gjennom et enkelt, mobiltilpasset skjema. Planlegger dere å etablere et nytt vannforsyningssystem over en viss størrelse, må dere søke plangodkjenning. Endringer av vannforsyningssystem vil også i noen tilfeller bli behandlet som en plangodkjenningssøknad av Mattilsynet.

I planleggingen av et vannforsyningssystem er det viktig å kjenne råvannskvaliteten. Et sett med kriterier utarbeidet av FHI er et nyttig hjelpemiddel .

Veilederen til drikkevannsforskriften skal stimulere vannverkseiere og andre til å finne gode måter å møte regelverkskravene på. For registrering og plangodkjenning kan veiledningen til § 17 registrering og § 18 plangodkjenning.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrere små vannforsyningssystemAltinn
Registrere vannforsyningssystemAltinn
Endre informasjon om vannforsyningssystemAltinn
Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystemAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer