Registrering og plangodkjenning

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.06.2020

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrere små vannforsyningssystemAltinn
Registrere vannforsyningssystemAltinn
Endre informasjon om vannforsyningssystemAltinn
Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystemAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer