Faktaartikkel

Bygge eller endre vannforsyningssystem – søk om plangodkjenning

Publisert 19.09.2019     Sist endret 25.11.2019

Planlegger dere å bygge eller å gjøre større endringer av et vannforsyningssystem som produserer minst 10 kubikkmeter drikkevann per døgn, må planene godkjennes av Mattilsynet. Det kalles plangodkjenning.

Definisjoner

Sårbare abonnenter: Abonnent som kjennetegnes ved stor risiko for sykdom eller andre alvorlige konsekvenser dersom det ikke leveres tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann

Vannverkseier: Den eller de fysiske eller juridiske personene som har ansvaret for at kravene til vannforsyningssystemet etterleves.

Hvis dere skal forsyne en eller flere sårbare abonnenter, må dere søke uavhengig av mengden dere skal produsere. 

Slik søker dere

Dere søker om plangodkjenning i Mattilsynets skjematjenester. Logg inn via ID-porten/Altinn. For etablering av et nytt vannforsyningssystem bruker dere skjemaet « Vannforsyningssystem – plangodkjenning eller registrering». For endringer bruker dere skjemaet «Endre informasjon om vannforsyningssystem». Hvis endringene har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann blir endringen behandlet som en plangodkjenningssøknad av Mattilsynet.

Veiledning til skjematjenesten for drikkevann kan være til hjelp under selve utfyllingen. Her gir vi mer informasjon om hva som kreves i hvert enkelt felt.

Veilederen til drikkevannsforskriften § 18 gir mer informasjon om hvem som må søke, hvorfor vi krever en søknad, og hva dere skal gi av informasjon.

Plangodkjenning sikrer en god byggestart

Hensikten med plangodkjenningskravet er at vannverkseieren skal gjøre gode valg fra starten av i et ofte kostbart byggeprosjekt. Planene skal dokumentere at vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i drikkevannsforskriften. Hvis de gjør det, vil planene bli godkjent.

Dere må registrere at vannforsyningssystemet er klart til drift

Når vannforsyningssystemet er klart til å settes i drift, etter at dere har gjennomført planene som ble godkjent gjennom plangodkjenningen, skal dere fylle ut skjemaet «Melding om vannforsyningssystem klart til drift» i Mattilsynets skjematjeneste.

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for saksbehandling av plangodkjenningssøknader. Les mer i forskrift om gebyrer til Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?