Tilsynsrapport

Rapport: Tilsyn med vannverkenes drift og kontroll av UV-anlegg i region øst 2018

Publisert 15.01.2019     Sist endret 14.11.2019

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med UV-anlegg hos vannverk der UV-behandling blir benyttet til desinfeksjon av drikkevannet. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet slik at de fortsatt kan levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann?

Hva undersøkte vi:Mattilsynet har gjennomført tilsyn ved 265 vannverk fordelt over fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Vannverk som har UV-anlegg og benytter dette til desinfeksjon av drikkevannet ble kontrollert og disse er fordelt over hele regionen på alle sju avdelingene.

265 vannverk av totalt 498 som benytter UV-behandling til desinfeksjon av vannet er omfattet av tilsynene.
Tidsrom:1. januar til 1. oktober 2018
Hva lette vi etter:Vi har ført tilsyn på drift og kontroll av UV-anlegg hos vannverk som benytter ultrafiolett stråling til desinfeksjon av drikkevannet. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet slik at de fortsatt kan levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann?
Hva fant vi:

De fleste vannverk har god drift av og kontroll med UV-anlegg som hygienisk barriere. Vi ser at serviceavtaler ikke er optimalt til enhver tid, fordi det ikke kan erstatte behovet for kompetanse i den daglige drifta av vannbehandlingsanlegget. Kompetanse i daglig drift gir lavere risiko for svikt i vannrensingen.

  • I 129 (48,7 prosent) vannverk fant vi brudd på regelverket. I 119 (44,9 prosent) av vannverkene fant vi mangler knyttet til å etterleve forskriftskravene om å gjennomføre farekartlegging og farehåndtering, og å sikre at UV-anlegget utgjør en hygienisk barriere i vannbehandlingen.
  • 136 vannverk fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.

 

Rapporten inneholder vedlegg med oversikt på kontrollerte vannverk fordelt på fylke, kommune og avdelingskontor i Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner