Tilsyn med drikkevann i skip

Publisert 12.09.2019     Sist endret 24.08.2020

Drikkevannsforsyningen ombord i skip skal følge kravene i drikkevannsforskriften og i forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip.

Skip under norsk flagg må forholde seg til norsk regelverk uansett hvor i verden de befinner seg. Dette gjelder også for drikkevannsforsyningen. Det er endel flere krav til vannforsyningen i skip som produserer drikkevann ombord enn til vannforsyningen i skip som bunkrer drikkevann som er hentet fra land uten noen form for vannbehandling om bord i skipet .

Skip som bunkrer drikkevann uten vannbehandling ombord

Skip uten produksjon eller behandling av drikkevann ombord har ikke et vannforsyningssystem, og derfor heller ingen vannverkseier etter drikkevannsforskriften. For disse skipene gjelder derfor ikke kravene som er rettet til vannverkseieren i drikkevannsforskriften.

Tekniske installasjoner som fordeler eller oppbevarer drikkevannet på sjøfartøyer som bunkrer drikkevann kalles internt fordelingsnett. Drikkevannsforskriftens krav til eiere av internt fordelingsnett gjelder på skip som bunkrer vann når dette ikke behandles etter bunkring. Eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det interne fordelingsnettet ikke gjør drikkevannet mindre helsemessig trygt. Regelmessige drikkevannsprøver er en måte å vise at dette kravet er oppfylt.

I tillegg gjelder kravene til drikkevann i forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip.

Skip hvor det produseres drikkevann ombord

Skip hvor det produseres drikkevann ombord har et vannforsyningssystem og en vannverkseier etter drikkevannsforskriften. Dette gjelder også for bunkring av vann som behandles før konsum. I de fleste tilfellene fungerer eieren av skipet som vannverkseier. For disse skipene gjelder dermed kravene i drikkevannsforskriften som er rettet mot vannverkseier, i tillegg til drikkevannskravene i forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip.

Drikkevannsforskriften krav om plangodkjenning av vannforsyningssystem som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn blir ivaretatt gjennom sjødyktighetserklæringen som Sjøfartsdirektoratet eller klasseselskapene gir.

Tilsyn med drikkevann i skip

Skip kontrolleres i samsvar med ILO konvensjon 178. Mattilsynet fører tilsyn med drikkevannet ombord.

Nyttige lenker

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore (FHI)

Guide to Ship Sanitation (WHO) 

Fant du det du lette etter?