Faktaartikkel

Tilsyn med vannforsyningssystemenes drikkevannsbasseng i 2021

Publisert 23.11.2020     Sist endret 27.01.2021

I 2020 og 2021 fører Mattilsynet offentlig kontroll med vannforsyningssystemenes distribusjonssystem. Dette omfatter alle installasjoner knyttet til både vannledninger og drikkevannsbasseng.

Spørsmål om drikkevannsbasseng

Besvar spørreundersøkelsen her

Spørsmål om drikkevannsbasseng 

Spørreundersøkelsen skal besvares for alle vannforsyningssyningssystemer som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn. Husk å ha svarene klare før du starter spørreundersøkelsen.

Vannverkseierne skal besvare en spørreundersøkelse

Mattilsynets tilsyn med drikkevannsbasseng starter med at vannverkseierne besvarer spørreundersøkelsen som det er lenke til i den hvite boksen på denne siden.

Deretter skal informasjonen om vannforsyningssystemet oppdateres

Når dere har besvart «Spørsmål om drikkevannsbasseng» vil dere få en kvittering som inneholder svarene deres. Denne kvitteringen skal lastes opp som et vedlegg i skjemaet «Endre informasjon om vannforsyningssystem», som dere finner på Mattilsynets skjematjeneste. I skjemaet «Endre informasjon om vannforsyningssystem» skal dere også fylle inn nødvendig informasjon i de nye feltene om drikkevannsbasseng, i tillegg til annen informasjon som trenger oppdatering.

Mattilsynet vil vurdere informasjonen og konkludere med en tilsynsrapport

Opplysningene dere gir gjennom å svare på «Spørsmål om drikkevannsbasseng» og de nye feltene i Mattilsynets skjematjeneste vil bli vurdert av Mattilsynet. I noen tilfeller vil vi etterspørre mer informasjon eller komme på et fysisk tilsyn før vi konkluderer med en tilsynsrapport.

Nyttige dokumenter

Bokmål:

Nynorsk

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer