Veiledning til drikkevannsforskriften § 14: Vannbehandlingskjemikalier

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere kan bare bruke godkjente vannbehandlingskjemikalier

De fleste vannverkseiere benytter vannbehandlingskjemikalier i produksjonen av drikkevann. Vannbehandlingskjemikalier er produkter som kommer i direkte kontakt med råvannet og/eller drikkevannet, og som tilsettes råvannet eller drikkevannet med hensikt for å etterlate stoffer i vannet. Eksempler er fellingsmidler, produkter som justerer pH, og desinfeksjonsmidler.

Dere kan ikke bruke vannbehandlingskjemikalier som ikke er godkjent av Mattilsynet. Alle produkter og produsenter som er godkjent står på listen over godkjente vannbehandlingskjemikalier. Godkjenningene forutsetter at produktene brukes slik det er beskrevet i bruksanvisningene.

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å tilsette vannbehandlingskjemikalier i interne fordelingsnett. Godkjenningskravet gjelder også her.

Mattilsynet godkjenner vannbehandlingskjemikaliene

Gå til informasjon om hvordan produsenter og importører kan søke om godkjenning.

Her ligger også søknadsskjema og oversikt over hvilken informasjon som må legges ved søknaden når den sendes Mattilsynet for vurdering. Kravene til innhold i søknaden er også listet opp i vedlegg 3 til forskriften.

De vannbehandlingskjemikaliene som er desinfeksjonsmidler må følge kravene i biocidforskriften i tillegg til kravene i drikkevannsforskriften. Dette innebærer blant annet at produktene må være registrert i Produktregisteret (Miljødirektoratet).

Gå til nødvendig informasjon om biocidforskriftens godkjenningssystem.

Godkjenningskravet gjelder ikke for vannbehandlingskjemikalier til privat bruk

Det finnes også vannbehandlingskjemikalier til privat bruk, som ikke skal tilsettes vannforsyningssystemer eller interne fordelingsnett. Disse tilsettes enkeltvannforsyninger, i drikkevannet hjemme hos abonnentene eller i private vanntanker, for eksempel i campingvogner. Produkter til privat bruk inngår ikke i Mattilsynets godkjenningsordning.

Enkelte av disse produktene er også biocider. Disse produktene må overholde kravene i biocidforskriften og registreres i Produktregisteret.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?