Veiledning til drikkevannsforskriften § 16: Materialer

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Hva er materialer i drikkevann?

Materialer i denne sammenhengen er alt materiale drikkevannet kommer i kontakt på veien fra råvannskilden til det er levert til abonnenten. Det kan være alt fra en brønnpumpe til vannledninger, koblinger og overflaten innvendig i et drikkevannsbasseng.

Dere har ansvar for at materialene som brukes er helsemessig trygge

Når nye materialer skal tas i bruk, bør dere be om dokumentasjon på at de materialene som benyttes i kontakt med drikkevannet ikke lekker ut stoffer som kan være helseskadelige. Materialene skal heller ikke gi lukt eller smak på drikkevannet. Forhandlere av materialene skal ha produktinformasjon som inkluderer dokumentasjon på utlekking av stoffer.

Materialer i kontakt med drikkevann er også regulert i annet regelverk

Det finnes funksjonsrettede bestemmelser om materialer i kontakt med drikkevann i byggteknisk forskrift, som gjelder for innvendige installasjoner og VA-anlegg. Her stilles det krav om at byggevarer i kontakt med drikkevann ikke skal avgi stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Veilederen til byggteknisk forskrift gir mer informasjon om dette.

I tillegg har forskrift om dokumentasjon av byggevarer bestemmelser rettet mot produsentene av byggevarer og omsetningsleddet. Disse har plikt til å dokumentere egenskapene til alle produktene som brukes. Mattilsynet og Direktoratet for byggekvalitet arbeider sammen for å utvikle mer konkrete kriterier som kan brukes i både drikkevannsforskriften og i byggereglene.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?