Veiledning til drikkevannsforskriften § 22: Tiltak

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal finne ut hvorfor grenseverdier eller tiltaksgrenser overskrides

Hvis drikkevannet inneholder en parameter fra vedlegg 1 i konsentrasjon over grenseverdien skal dere straks undersøke årsaken til avviket. Tilsvarende gjelder hvis drikkevannet inneholder en parameter fra  vedlegg 2 i konsentrasjon over tiltaksgrensen.

Dere skal rette avvik som kan utgjøre en helsefare

Avvik fra grenseverdiene i vedlegg 1 skal alltid rettes så raskt som mulig.

Hvis drikkevannet inneholder en parameter fra vedlegg 2 i konsentrasjon over tiltaksgrensen skal dere vurdere om dette kan utgjøre en helsefare. Alle avvik som kan utgjøre en helsefare skal rettes så raskt som mulig.

I internkontrollen skal dere ha planlagt hvilke rutiner som skal følges når avvik oppstår. Hvis det oppstår avvik som kan utgjøre en helsefare er det også et krav om at dere varsler abonnentene i samsvar med § 23 og Mattilsynet i samsvar med § 24.

Dere må kunne dokumentere at avviket ikke utgjør en helsefare

I noen tilfeller kan det oppstå avvik fra tiltaksgrensene som dere vurderer til ikke å kunne utgjøre en helsefare. Dette må i tilfellet kunne dokumenteres. Omfanget på denne dokumentasjonen er avhengig av vannforsyningssystemets art og omfang. For de minste vannforsyningssystemene, med produsert vann per døgn på under 10 m3, kan det være tilstrekkelig med en muntlig redegjørelse. For de større vannforsyningssystemene vil det i de fleste tilfellene være behov for mer omfattende dokumentasjon.

Unntaksvis vil det være slik at avvik fra en tiltaksgrense ikke behøver å rettes. Dette er tilfellet når overskridelsen ikke utgjør en helsefare, og når overskridelsen heller ikke gjør drikkevannet mindre klart eller gir en fremtredende lukt, smak eller farge. 

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?