Veiledning til drikkevannsforskriften § 25: Rapportering

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal rapportere årlig til Mattilsynet

Vannverkseiere med produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal rapportere analyseresultatene av prøvene omtalt i rapportere analyseresultatene av prøvene omtalt i § 20 og § 21 til Mattilsynet. Dette inkluderer alle prøvene fra prøvetakingsplanen, også eventuelle analyser dere gjør i tillegg til forskriftens minimumskrav som en følge av det dere har avdekket gjennom farekartleggingen.

Opplysningene dere rapporterer gir Mattilsynet og andre offentlige myndigheter viktig informasjon som kommer til nytte på flere områder. Norge er blant annet forpliktet til å rapportere opplysningene fra vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på minst 1 000 m3 videre til EU.

Rapporteringen skal gjøres elektronisk i Mattilsynets skjematjeneste innen 15. februar året etter at prøvene er tatt.

Se veiledningsteksten til vedlegg 1 og 2 for nærmere informasjon om hvordan enkelte parametere skal rapporteres.

Det finnes veiledning for hvordan skjemaene skal fylles ut

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?