Veiledning til drikkevannsforskriften § 28: Tilsyn og vedtak

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Mattilsynet fører tilsyn etter de fleste bestemmelsene i forskriften

Mattilsynet fører tilsyn med vannforsyningssystemene. Vi kan også føre tilsyn med enhver etter § 4, og med dere som er eiere av internt fordelingsnett. Mattilsynet har også mulighet til å føre tilsyn med eiere av enkeltvannforsyninger.

Mattilsynet har myndighet til å fatte nødvendige vedtak der vi fører tilsyn.

For petroleumsforetak til havs har Fylkesmannen i Rogaland fått delegert myndighet fra Mattilsynet.

Tilsyn med kommuner og fylkeskommuner følger av annet regelverk, og utføres ikke av Mattilsynet.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?