Veiledning til drikkevannsforskriften § 29: Dispensasjon

Publisert 11.01.2017     Sist endret 06.08.2020

Vi gir sjelden dispensasjoner

Denne bestemmelsen åpner for at vi i helt spesielle situasjoner kan gi dispensasjon fra kravene i enkelte bestemmelser.

Dispensasjon er ikke et aktuelt virkemiddel ved overskridelse av grenseverdier

Hvis dere ikke klarer å overholde grenseverdiene som er angitt i vedlegg 1, kan Mattilsynet fatte et vedtak om at avviket må utbedres innen en realistisk frist som står i forhold til den potensielle helsefaren som skyldes overskridelsen.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Fant du det du lette etter?