Veiledning til drikkevannsforskriften § 5: Grenseverdier

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal sikre at drikkevannet er trygt

Helsemessig trygt drikkevann kan sikres på mange måter. Det er dere som er vannverkseiere, eiere av enkeltvannforsyning eller internt fordelingsnett som er ansvarlige for at dette gjøres.

Hva som skal til for at drikkevannet ikke inneholder virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som kan utgjøre en mulig helsefare, skal dere vurdere gjennom farekartleggingen i § 6. Etter farekartleggingen må dere ta stilling til hvilke beskyttelsestiltak og hva slags vannbehandling som eventuelt er nødvendig for å sikre helsemessig trygt drikkevann.

Dette innebærer også at dere må gjøre det som skal til for at drikkevannet overholder grenseverdiene listet i vedlegg 1. Gjennom drikkevannsprøver i § 21 holder dere kontroll med at dere overholder grenseverdiene for de parametere som må analyseres.

Drikkevannet skal være trygt der det blir levert

Som vannverkseiere er dere ansvarlige for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge der dere leverer det. Leveringen skjer på ulike måter, og er delt inn i kategorier.

a) Ved påkoblingspunkter til andre vannforsyningssystemer: Der dere leverer drikkevann til et annet vannforsyningssystem skjer leveringen ved påkoblingspunktet mellom de to vannforsyningssystemene. Dere som leverer drikkevannet, har ansvaret for drikkevannskvaliteten i selve påkoblingspunktet.

b) Ved påkoblingspunkter til interne fordelingsnett eller abonnenter: Der dere leverer drikkevann til ulike typer abonnenter skjer overleveringen ved påkoblingspunktet til abonnenten. Dere som leverer drikkevannet, har ansvaret for drikkevannskvaliteten i selve påkoblingspunktet.

Eksempler på ulike typer abonnenter kan være

  • et internt fordelingsnett
  • en enkelt husholdning
  • et næringsmiddelforetak eller andre foretak
  • et bunkringspunkt med en teknisk installasjon som har en annen eier enn vannforsyningssystemet selv. Et eksempel på et slikt bunkringspunkt kan være en bunkringsstasjon for skip.

c) Ved tappepunkter som vannverkseieren er ansvarlig for: Der dere leverer drikkevann direkte til et tappepunkt, skjer overleveringen i selve tappepunktet. Dette er ment å dekke de tilfellene der tappepunktet er utomhus, og der drikkevannet blir levert direkte og det ikke er noen teknisk installasjon mellom vannforsyningssystemet og tappepunktet. Eksempel på slike tappepunkt kan være drikkefontener og tappekraner ute hvor folk drikker direkte eller henter drikkevann.

d) Der vannet forlater en vanntank som vannverkseieren er ansvarlig for: I noen tilfeller leverer dere drikkevann via en vanntank som dere selv er ansvarlig for. Dette kan for eksempel være tilfellet i en beredskapssituasjon, hvor dere plasserer ut vanntanker der abonnentene kan hente drikkevann. I de tilfellene er dere ansvarlige for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge frem til det tappes fra denne tanken. Dere er også ansvarlige for selve tappepunktet.

Hva gjelder for dere som eier internt fordelingsnett?

Dere som eier et internt fordelingsnett, må ta utgangspunkt i det drikkevannet dere får levert. Dere har ansvar for å sikre at det interne fordelingsnettet ikke gjør drikkevannet mindre helsemessig trygt enn slik det var da det ble levert til dere. Tilsvarende skal heller ikke drikkevannet bli mindre klart, eller få en mer fremtredende lukt, smak eller farge etter at det har passert det interne fordelingsnettet.

Hva gjelder for dere som eier en enkeltvannforsyning?

Dere som eier en enkeltvannforsyning, må ta de forhåndsreglene dere mener er nødvendige. Det er et forskriftsfestet krav til at også dette drikkevannet er helsemessig trygt, klart, og uten fremtredende lukt, smak og farge. Forskriften gir imidlertid ikke spesifikke krav til hvordan dere skal oppnå dette, eller til at for eksempel grenseverdiene i vedlegg 1 skal overholdes. Ved avvik fra grenseverdiene vil det imidlertid kunne være utfordrende å rettferdiggjøre at drikkevannet er helsemessig trygt.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?