Veiledning til drikkevannsforskriften § 8: Kompetanse og opplæring

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Dere skal sikre nødvendig kompetanse for alle funksjoner

Som vannverkseiere er dere ansvarlige for at alle som deltar i aktiviteter som er omfattet av denne forskriften har nødvendig kompetanse til å kunne utføre oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Hva som er nødvendig kompetanse, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kompetansebehovet vil kunne variere i betydelig grad etter stillingens innhold og mellom ulike typer vannforsyningssystem. Et lite vannforsyningssystem med egen grunnvannsbrønn har vesentlig andre kompetansekrav enn et stort vannforsyningssystem som baserer seg på overflatevann med flere rensetrinn, og som leverer til en stor by. Kompetansen må derfor tilpasses alle funksjoner for å kunne sikre trygg produksjon og leveranse av drikkevann.

Dere skal sikre tilstrekkelig opplæring eller ekstern hjelp

Dere må til enhver tid ha oversikt over eget kompetansebehov. Hvilken opplæring som skal gis må deretter tilpasses de ulike oppgavene, og rutinene dere etablerer kan inngå i internkontrollen. I noen tilfeller vil det ikke være hensiktsmessig at dere har all nødvendig kompetanse i egen organisasjon. Da kan dere i stedet velge å innhente ekstern konsulenthjelp, gjøre avtaler med driftsassistanser eller andre vannforsyningssystem, kommuner eller liknende.

Manglende kompetanse kan ikke aksepteres som årsak til alvorlige episoder 

Som vannverkseier skal dere påse at alle som utfører arbeid ved vannforsyningssystemet skal spesielt være kjent med betydningen av kravene til

Med alle mener vi her enhver person som utfører arbeidsoppgaver for vannforsyningssystemet, uansett om personen er ansatt eller har et annet arbeidsforhold. Eksempler på andre arbeidsforhold kan være vikar, ekstrahjelp, konsulent, vedlikeholdsarbeider eller en som leverer andre tjenester.

Disse tre bestemmelsene er fremhevet fordi det er essensielt at absolutt alle forstår betydningen av dem. Hovedmålet er å unngå fatale hendelser som skyldes uvitenhet.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?