Eksport av egg og eggprodukter til Taiwan

Publisert 30.08.2019     Sist endret 06.02.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av egg og eggprodukter til humant konsum til Taiwan.

Vær oppmerksom på:

Myndighetene i Taiwan (Taiwan Food and Drug Administration – TFDA) har innført nye krav for import av eksport av egg og eggprodukter. Noen egg og eggprodukter er pålagt ekstra karantenekrav og kan ikke eksporteres fra Norge til Taiwan. Ved eksport til Taiwan er det viktig at du er i tett dialog med importør som sitter nært matmyndighetene i eget land og som er bedre kjent med regelverket i Taiwan enn vi er.

Nye krav for eksport av egg og eggprodukter til Taiwan

Eggprodukter med følgende HS-koder kan ikke eksporteres fra Norge til Taiwan (engelsk utdrag fra TFDA):

  • 04072100004 (Eggs of fowls of the species Gallus domesticus, in shell, fresh)
  • 04072900006 (Other birds' eggs, in shell, fresh)
  • 04079000000 (Birds' eggs, in shell, preserved or cooked)
  • 04081910005 (Egg yolks, frozen)
  • 04089190009 (Other birds' eggs, not in shell, dried)
  • 04089910008 (Whole eggs, frozen)
  • 04089990001 (Other similar articles)
  • 35021910004 (Egg white, frozen)

Eggprodukter som ikke står på denne listen skal være mulig å eksportere med helsesertifikat. Partiet vil bli inspisert av Taiwanske myndigheter på grensen.

Helsesertifikater

Egg og eggprodukter til humant konsum

Det er kun noen eggprodukter som kan eksporteres til Taiwan. Se avsnittet om «Nye krav for eksport av egg og eggprodukter til Taiwan».

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes av tilsynskontoret før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte det avdelingskontoret som skal utstede sertifikatet.

Fant du det du lette etter?