Bli med på lansering av Mattilsynets nye eksportløsning

Publisert 02.05.2022     Sist endret 19.05.2022
Sjømateksport fly
Foto: Mattilsynet

I 2022 kommer Mattilsynet til å utstede nesten 100 000 helsesertifikater. Internasjonalt går trenden mot elektronisk sertifisering. Derfor utvikler Mattilsynet en ny eksportløsning som digitaliserer og automatiserer utstedelsen av helsesertifikatene.

Onsdag 25. mai 11.30 lanserer vi første fase i arbeidet når det mest brukte sertifikatet kommer over i den nye eksportløsningen.

Dette er første steg på veien mot Mattilsynets mål om at 80 % av sertifikatutstedelsen i løpet av fem år skal være automatisert og tilrettelagt for e-cert. Det vil gi næringen større forutsigbarhet, og vil spare tid og penger.

Mattilsynet inviterer eksportører, sjømatnæringen og berørte departementer til lansering og presentasjon av Mattilsynets utviklingsarbeid og arbeidet med digitalisering og automatisering av helsesertifikatene.

Fysisk og digitalt arrangement

Lanseringen skjer i NHO Møtesenter, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo, Norge.

Du kan også følge lanseringen digitalt.

Meld deg på her

Tentativt program

11:30: Lett bevertning og mingling

12:00: Velkommen / Ingunn Midtun Godal, adm.dir. Mattilsynet

12:10: Hva næringen trenger / Henrik Stenwig, Sjømat Norge

12.20: Mattilsynets rolle i utviklingen av en bærekraftig akvakulturnæring / Stine Bakke-
Haugseth, direktør avdeling utvikling i Mattilsynet.

12.30: Innlegg fra Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister,

12.40: Mattilsynets digitaliseringssatsing for eksport: Elisabeth Wilmann, direktør avdeling juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet.

12.50: Slik er den nye løsningen: Presentasjon av løsningen med og uten fagsystem ved produkteier Maria Buskoven eksportører.

13.25: Avslutning

Fant du det du lette etter?