Faktaartikkel

Dette må du vite om produksjon for eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Publisert 20.06.2019     Sist endret 16.07.2020

Ikke-konforme varer er varer som ikke oppfyller alle krav i regelverket og er derfor ikke tillatt å omsette innenfor EØS-området. De kan likevel eksporteres til land utenfor EØS hvor varene er tillatt å omsette.

Produksjon og eksport av ikke-konforme varer reguleres av Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften).

Meld fra til Mattilsynet før produksjon

Før du starter slik produksjon og eksport må du sende melding om dette til Mattilsynet. Den aktuelle varen må være lovlig å omsette i importlandet. Det stilles også krav om adskilt produksjon og merking av slike varer.

Melding til Mattilsynet skjer i skjematjenesten.

Når du er logget inn i skjematjenesten skal nye virksomheter bruke skjemaet «Ny næringsmiddelvirksomhet, mens eksisterende virksomheter skal bruke skjemaet «Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet».  Under aktuell aktivitet velger du produksjonsformen «produksjon for eksport av ikke-konforme varer». Her må du oppgi opplysninger om:

  • hvilket produkt du skal produsere og eksportere
  • til hvilket land
  • hvilken unntaksbestemmelse i forskriften som skal benyttes (§3 a) eller b))
  • hvilke(n) bestemmelse i aktuelt fagregelverk som ikke oppfylles

Tilsyn og eksport

Når Mattilsynet har mottatt meldingen, vurderer vi om og når vi skal føre tilsyn med produksjonen og eksporten av ikke-konforme varer.

Merk at helsesertifikat for eksport generelt ikke kan utstedes på ikke-konforme varer, siden Mattilsynet i sertifikater attesterer for at varene er produsert etter og fyller gjeldende regelverk for varen i Norge. Se informasjon om eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning