Faktaartikkel

Dette må du vite om produksjon for eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Publisert 20.06.2019     Sist endret 09.12.2021

Ikke-konforme varer er varer som ikke oppfyller alle krav i norsk regelverk, og er derfor ikke tillatt å omsette innenfor EØS-området. Varene kan likevel eksporteres til land utenfor EØS dersom mottakerlandet tillater omsetning av disse.

Produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer på særskilte vilkår, altså ikke-konforme varer reguleres av Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften).

Ikke-konforme varer er produsert på særskilte vilkår, det vil si at disse varene ikke oppfyller alle krav i EØS-regelverket og derfor ikke kan omsettes i EØS. Selv om man kan unnlate å følge deler av EØS-regelverket ved produksjon av ikke-konforme varer, må likevel kravene i fiskekvalitetsforskriften følges. Det er altså ikke mulig å søke om unntak fra kravene i fiskekvalitetsforskriften for å kunne eksportere ikke-konforme varer til tredje land.

Meld fra til Mattilsynet før produksjon

Før du starter slik produksjon og eksport må du sende melding om dette til Mattilsynet. Den aktuelle varen må være lovlig å omsette i importlandet. Det stilles også krav om adskilt produksjon og merking av slike varer.

Melding til Mattilsynet skjer i skjematjenesten.

Når du er logget inn i skjematjenesten skal nye virksomheter bruke skjemaet «Ny næringsmiddelvirksomhet, mens eksisterende virksomheter skal bruke skjemaet «Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet».  Under aktuell aktivitet velger du produksjonsformen «produksjon for eksport av ikke-konforme varer». Her må du oppgi opplysninger om:

  • hvilket produkt du skal produsere og eksportere
  • til hvilket land
  • hvilken unntaksbestemmelse i forskriften som skal benyttes (§12 a) eller b))
  • hvilke(n) bestemmelse i aktuelt fagregelverk som ikke oppfylles

Tilsyn og eksport

Når Mattilsynet har mottatt meldingen, vurderer vi om og når vi skal føre tilsyn med produksjonen og eksporten av ikke-konforme varer.

Vanlige helsesertifikat for eksport av konforme varer kan ikke utstedes for ikke-konforme varer. Det er derfor utarbeidet egne helsesertifikater som kan benyttes ved eksport av ikke-konforme varer. Se informasjon om eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer