Eksport av fisk og sjømat

Publisert 29.11.2012     Sist endret 29.05.2019

Her finner du informasjon om eksport av fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS.

Nye rutiner for sjømateksport

21. mai endret Mattilsynet rutinene for utstedelse av helsesertifikater for sjømat slik at det blir enklere og raskere både for eksportørene og Mattilsynet.

Dette er nytt:

  • De fleste sertifikater utstedes uten rekvisisjonstrinn.
  • Åtte sertifikater beholder rekvisisjonstrinnet. Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding.
  • De nye rutinene gjelder for sjømat, levende krepsdyr, levende muslinger, fiskemel, fiskeolje og krillprodukter som kan spises av mennesker. Se listen over sertifikater som omfattes av rutinene her.

Rutinene ble satt i drift på kvelden 20. mai. Rekvisisjoner for sjømat som er sendt inn eller behandlet før dette, er ikke lenger tilgjengelig. Eksportører må derfor sende inn forhåndsmelding på nytt for de sertifikatene som krever det. 

Les mer om de nye rutinene for sjømateksport her.

Spørsmål om den nye løsningen sendes til eksportnytt@mattilsynet.no

Veiledning for eksport av sjømat

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Høring

Forslag til mateksportforskrift

Send oss innspill innen: 01.10.2019

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukterPDF
Rekvisisjonskjema for attester og erklæringerPDF
Rekvisisjon av eksportattest for fiskAltinn
1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.12 Moldova, sunnhetsattest, rumensk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.14 Egypt, sunnhetsattest, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08PDF
1.1.16 New Zealand, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2014 05 specimenPDF
1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.20 Ukraina, sunnhets- og vettatest, ukrainsk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.21 Serbia, sunnhetsattest, engelsk serbisk, 2011 03 specimenPDF
1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarerPDF
1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimenPDF
1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk, 2011 01 specimenPDF
1.1.72 Australia helsesertifikat laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, specimenPDF
1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimenPDF
1.1.75 Australia helsesertifikat laksefisk, engelsk, specimenPDF
1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.93 Australia, sunnhetsattest olje av laksefisk, engelsk, specimenPDF
1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimenPDF
1.1.95 Australia, sunnhetsattest, reker, engelsk, specimenPDF
1.1.97 Australia, sunnhetsattest, rogn av laks, engelsk, specimenPDF
1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk/engelsk, 2014-05, specimenPDF
1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimenPDF
1.1.115 Canada, Sunnhetsattest, Food Service or retail use engelsk, 2013 04 specimenPDF
1.1.117 De forente arabiske emirater, sunnhetsattest, engelsk, 2013 08 specimenPDF
1.1.144 Makedonia sunnhetsattest fisk og fiskeprodukterPDF
1.1.253, Sør-Korea, sunnhetsattest restraastoff, engelsk, 2016-12 specimenPDF
1.1.258 Sør-Korea, Sunnhetsattest, krepsdyr, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.1.259 Sør-Korea, levende musling m.v, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.1.278 Australia helsesertifikat, ikke-salmonid fiskeolje humant konsum, engelsk, specimenPDF
1.1.283 USA, helsesertifikat, fiskemel, fiskeprotein m.v. til humant konsum, engelskPDF
1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 2011 03 specimenPDF
1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.61 USA, erklæring for hydrolysert protein og fiskemelPDF
1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimenPDF
1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2017-08-specimenPDF
1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefiskPDF
1.3.62 USA, egenerklæring, BSE i fiskemel, fiskeproteiner mv, norskPDF
1.3.76 Australia, egenerklæring laksefiskPDF
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02PDF
2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.92 Sunnhetsattest levende muslinger mv, engelsk, 2017 03 specimenPDF
2.1.106 Helsesertifikat, krill krillprodukter, engelsk, SpecimenPDF
2.2.34 Erklæring, anisakis i oppdrettet laksefisk, engelsk, 2011-03_SpecimenPDF
2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.44 Erklaering radioaktivitet, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.46 Erklæring spormetall, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.52 Erklæring spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimenPDF
3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarerPDF
4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.116 USA - Helsesertifikat, kosttilskudd, engelskPDF
4.1.121 Helsesertifikat kosttilskudd, engelsk, 2018-07 specimenPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2016-05-specimenPDF
5.1.29 Sunnhetsattest fiskefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimenPDF
5.1.32 Helsesertifikat fiskeolje til dyrefor, engelsk, specimenPDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-08PDF
5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelskPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
6.1.105 Sunnhetsattest krillmel til dyrefor, engelsk, specimenPDF
6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMENPDF
10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, 2018-08-specimenPDF
12.1.291 Forhåndsmelding, sjømatPDF

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport til land utenfor EU/EØS Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer