Forskrifter

Publisert 08.05.2020     Sist endret 13.01.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften) 13.07.2020 1547

Regelverk og veiledning