Faktaartikkel

Åpningstider for utstedelse av helsesertifikater

Publisert 20.05.2019     Sist endret 04.01.2023

Avdeling Romerike

Helsesertifikater behandles og utstedes fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

For at sertifikater skal kunne utstedes innenfor åpningstiden frem til kl. 20, må søknaden om sertifikater være innkommet til kontoret senest kl.19.

For sertifikater som bestilles etter ordinær åpningstid (kl. 15.45 fra 15. september til 14. mai / kl.15.00 fra 15. mai til 14. september) er gebyret på 730 kr.

Eventuelle forhåndsmeldinger knyttet til disse sertifikatene må være godkjent innenfor ordinær åpningstid.

Andre sertifikatkontor

Forhåndsmeldinger, rekvisisjoner og helsesertifikater behandles og utstedes i våre ordinære åpningstider:

  • 08:00-15:45 fra 15. september til 14. mai
  • 08:00-15:00 fra 15. mai til 14. september

Sertifikatsøknader som sendes til Mattilsynet før kl. 12, vil bli behandlet samme dag. Vi vil varsle deg om eventuelle forsinkelser umiddelbart. Dersom sertifikatet har forhåndsmelding, må denne være godkjent før sertifikatet kan utstedes.

Hvis du sender sertifikatsøknaden på slutten av en arbeidsdag, må du være forberedt på at vi kanskje ikke vil få tid til å utstede sertifikatet før neste dag. I slike tilfeller bør du kontakte sertifikatkontoret for å avtale siste mulighet for innsending den aktuelle dagen.

Forespørsel om utstedelse av helsesertifikater for sjømat utenom ordinær arbeidstid

Du kan sende forespørsel om å få utstedt sertifikater for sjømat utenom ordinær arbeidstid på ordinære virkedager. Denne ordningen gjelder kun for sjømat, ikke andre varer. 

Det er mulig å forespørre utstedelse av sertifikater i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 07:00-20:00. Forespørselen må sendes til berørte sertifikatkontor innen kl. 12 dagen før. Avtale gjøres med det aktuelle kontoret. Se liste over kontorsteder i Mattilsynet som utsteder sertifikater for sjømat.

For sertifikater som bestilles etter ordinær åpningstid (kl. 15.45 fra 15. september til 14. mai / kl.15.00 fra 15. mai til 14. september) er gebyret på 730 kr.

Åpningstider i påsken:

  • Mandag-tirsdag: Ordinær åpningstid
  • Onsdag: 8:00-12:00 for alle kontorer unntatt Romerike, som har åpent 8:00-20:00
  • Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag: Stengt
Fant du det du lette etter?