Faktaartikkel

Åpningstider for utstedelse av helsesertifikater

Publisert 20.05.2019     Sist endret 11.09.2020

Forhåndsmeldinger, rekvisisjoner og helsesertifikater behandles og utstedes i våre ordinære åpningstider:

  • 08:00-15:45 fra 15. september til 14. mai
  • 08:00-15:00 fra 15. mai til 14. september

Sertifikatsøknader som sendes til Mattilsynet før kl. 12, vil bli behandlet samme dag. Vi vil varsle deg om eventuelle forsinkelser umiddelbart. Dersom sertifikatet har forhåndsmelding, må denne være godkjent før sertifikatet kan utstedes.

Hvis du sender sertifikatsøknaden på slutten av en arbeidsdag, må du være forberedt på at vi kanskje ikke vil få tid til å utstede sertifikatet før neste dag. I slike tilfeller bør du kontakte sertifikatkontoret for å avtale siste mulighet for innsending den aktuelle dagen.

Forespørsel om utstedelse av helsesertifikater for sjømat utenom ordinær arbeidstid

Du kan sende forespørsel om å få utstedt sertifikater for sjømat utenom ordinær arbeidstid på ordinære virkedager. Denne ordningen gjelder kun for sjømat, ikke andre varer. 

Det er mulig å forespørre utstedelse av sertifikater i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 07:00-20:00. Forespørselen må sendes til berørte sertifikatkontor innen kl. 12 dagen før. Avtale gjøres med det aktuelle kontoret. Liste over kontorsteder i Mattilsynet som utsteder sertifikater for sjømat finner du her.

Det er egne åpningstider for utstedelse av eksportdokumenter for fisk og sjømat i høytider.

Fant du det du lette etter?