Egenerklæring for laks og sunnhetsattest for fisk og fiskevarer til Kina

Publisert 14.03.2017     Sist endret 19.02.2020

Kina og Norge signerte i mai 2017 en protokoll som åpner for at norske virksomheter kan eksportere laks til Kina. Sentralt i avtalen er fiskehelsekrav og listeføring.

I avtalen garanterer Mattilsynet for at det ikke eksporteres fileter, koteletter eller hel laks fra anlegg hvor det er påvist eller mistanke om ILA, SAV, PD eller Gyrodactylus.

Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på kontrollområde-, sone- eller fylkesnivå.

Det er også enighet om at vi vil forhandle med Kina om nytt helsesertifikat for sjømat. Det nåværende kan imidlertid brukes så lenge laksen ikke kommer fra anlegg med ILA, PD eller Gyrodactylus.

Dersom det går laks med PD eller ILA til Kina kan det få alvorlige konsekvenser for fremtidig eksport.

Følgende helsesertifikat brukes for eksport av fisk og fiskevarer til Kina

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du søker om forhåndsmelding og sertifikatet i Mattilsynets skjematjenester (MATS)

For laks som skal eksporteres til Kina kreves følgende egenerklæring

Utfylt egenerklæring 1.3.227 sendes inn sammen med forhåndsmeldingen. Du finner egenerklæringen som redigerbar PDF-fil i linken over.

Basert på egenerklæringen kan Mattilsynet attestere på at laksen ikke kommer fra et akvakulturanlegg som har mistanke eller har påvisning av fiskesykdommene pancreas disease (PD), infeksiøs lakseanemi (ILA) eller Gyrodactylus salaris (Gyrodactylus).

Utfylling av egenerklæringen

Egenerklæringen, 1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02 er grunnlaget for behandling av forhåndsmeldinger for eksport av laks til Kina.

Egenerklæringen fylles ut og signeres av produksjonsansvarlig/kvalitetsansvarlig ved virksomheten hvor varene produseres. Det skal lages en ny egenerklæring for hvert vareparti.

Formålet med egenerklæringen er å avklare helsestatus for hvert vareparti som eksporteres, det vil si at fisken i dette partiet ikke kommer fra et akvakulturanlegg hvor Mattilsynet eller virksomhetens fiskehelsetjeneste har mistanke om eller påvist PD eller ILA.

Anleggenes sykdomsstatus kan kontrolleres i BarentsWatch Fiskehelse ved å velge fargetema «sykdom».

Se også:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Produsentens avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Produsentens avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00