Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Brasil

Publisert 03.07.2014     Sist endret 30.11.2022

Vær oppmerksom på:

Mattilsynet kommer ikke til å sende over ny liste til Brasil, i henhold til årshjulet for listeføring. Dette er pga. at myndighetene i Brasil ikke har oppdatert listen vi sendte i begynnelsen av juli 2022. Vi kan ikke oversende ny liste før denne listen blir oppdatert.

Det er fremdeles mange feil i publisert liste på DIPOA’s sin nettside. Dette skyldes at DIPOA fremdeles ikke oppdatert listen som ble oversendt fra Mattilsynet 5 juli 2022.

Alle produsenter som ønsker å eksportere fisk og fiskevarer sjømat og fiskebiprodukter til Brasil må være godkjent av myndighetene i Brasil (DIPOA). Det er eksportørens ansvar å sikre at produsenten er godkjent, og at handelsvaren med tilhørende etiketter er registrert i PGA SIGSIF (the Agricultural Management Platform) før varene sendes. All eksport skjer på eget ansvar. Det er krav om importlisens som skjer via en digital søknadsprosess. Status er dermed at eksportør må ha importlisens for ethvert vareparti før varen kan frigis for salg i Brasil.

Alle som ønsker å eksportere til Brasil må sende inn egenerklæring, Det er produsenten som skal sendes den inn.

Veiledning for innsending av egenerklæring. 

Registering

Mattilsynet sender liste over godkjente virksomheter til Brasil. I utgangspunktet er alle norske produsenter som er godkjent av Mattilsynet også godkjent for eksport til Brasil.

Liste sendes til Brasil 1. juni og 1. desember. Dersom virksomheten ønsker å registrere seg eller har andre endringer i allerede eksisterende registreringer så må virksomheten gjøre dette før 1. mai og 1. november for å bli med på førstkommende liste.

Du kan lese mer om registrering her.

Listeføring

Listen Mattilsynet sender over er bakgrunnsinformasjon til DIPOA for videre registrering av produsentens handelsvarer og etiketter i PGA SIGSIF. I tillegg vil sertifikatet verifisere at hvert enkelt eksportparti er godkjent for eksport.

Listen over godkjente produsenter inkluderer adressen virksomheten er oppført med i MATS skjematjentester. Det er også denne adressen som vil vises til på sertifikatet. Dette legger derfor føringer på virksomhetene med hensyn til godkjenning av etiketter. Dersom det er diskrepans mellom oppført adresse og etikett må produsent selv sørge for å oppdatere etiketten i PGA SIGSIF.

Mattilsynet råder alle produsenter som allerede er godkjent til å undersøke hvilken adresse de er godkjent med i Brasil slik at adressen stemmer overens med godkjent etikett. Dersom det er en diskrepans rådes dere til å endre etiketten før dere sender varer til Brasil. Om ikke kan dere få problemer med importlisens.

PGA SIGSIF - Elektronisk produkt- og merkeregistrering

Se Sjømatrådet sine nettsider for mer informasjon om PGA SIGSIF og registering av produkter og etiketter.

Mattilsynet skal ikke signere på eller godkjenne søknadene i PGA SIGSIF.

Eventuelle tekniske utfordringer næringen møter med registreringen må forsøkes løst av virksomhetene selv eller med hjelp fra importør og/eller agent. Mattilsynet har lite kunnskap om selve registreringsprosessen.

Godkjente virksomheter

Godkjente virksomheter for fisk og fiskeprodukter publiseres på DIPOA sin nettside. Informasjonen tilgjengelig i listen er svært begrenset og er basert på listen som Mattilsynet oversender til Brasil og ikke på de virksomhetene som faktisk har registrert produktgodkjenninger i PGA SIGSIF.

Egenerklæring

For produsent

Mattilsynet krever egenerklæring 1.3.272 fra produsenter av sjømat som skal eksportere til Brasil. Egenerklæringen bekrefter at produsent og produktene er godkjent og at produktene er produsert i henhold til produktgodkjenningen i Brasil. Produsent skal sende egenerklæringen via skjematjenestene. Denne vil være gyldig i 6 måneder. Dersom DIPOA godkjenningene endres før gyldigheten på egenerklæringen utløper, må produsent sende inn ny egenerklæring. Denne får nye 6 måneders gyldighet. Se veiledningsteksten for mer informasjon om egenerklæringen. Se veiledning for mer informasjon om egenerklæringen

For eksportør/speditør

For at Mattilsynet skal kunne utstede sertifikat, må eksportør/speditør krysse av i et obligatorisk felt i sertifikatsøknaden som bekrefter at produsent har sendt inn egenerklæring og at den er gyldig. Det er eksportør sitt ansvar å ha dialog med produsent vedr egenerklæring og dens gyldighet.

Egenerklæring fra produsent skal ikke sendes inn sammen med sertifikatsøknaden.

Helsesertifikater

Oppdrettsfisk

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Villfisk

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Ved eksport av skalldyr så er eksportøren ansvarlig for å sørge for at det gjeldende regelverket for skalldyr oppfylles. Dette kan leses mer om hos Sjømatrådet.

Fiskeolje og fiskemel til ikke-humant konsum

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00