Eksport av fisk og sjømat til Israel

Publisert 15.09.2014     Sist endret 18.11.2021

Fugleinfluensa

Fiskemel og fiskeolje til dyrefôr

Sertifikatet kan ikke utstedes dersom det er oppdaget meldepliktig fugleinfluensa eller andre alvorlige dyresykdommer 30 km eller nærmere produksjonsvirksomheten de siste seks månedene før forsendelse.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Ved utfylling av helsesertifikatet for fisk og fiskevarer til humant konsum må dere være oppmerksom på punktet som gjelder spiseklare produkter. Eksempler på spiseklare produkter er laks til sushi, røkt ørret og røkt laks. Eksportør oppfordres til å føre tett dialog med importør og produsent før varene merkes som spiseferdige.

Fiskemel og fiskeolje til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Erklæringer

Fiskemel og fiskeolje til dyrefôr

Merk at Israel ikke tillater import av produkter som er produsert ved virksomhet som ligger 30 kilometer eller nærmere et sted hvor det er diagnostisert meldepliktig fugleinfluensa de siste seks månedene før forsendelse. Det samme gjelder ved utbrudd av , smittsomt blæreutslett på svin, rinderpest, afrikansk svinepest og Newcastle-disease.

For å kunne importere fiskemel eller -olje til Israel må importør ha importlisens. Dette krever at varenes produsent legger frem et «Certification of plant»-dokument. Dokumentet er bare nødvending ved søknad om og fornying av importlisens og skal ikke følge hver forsendelse. Dokumentet fås ved henvendelse til kontoret som fører tilsyn med virksomheten.

Tilsynskontoret skal fylle inn Mattilsynets saksnr. øverst til høyre på siden og utstede erklæringen på vanlig, usikret papir.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00