Eksport av fisk og sjømat til Israel

Publisert 15.09.2014     Sist endret 20.05.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Israel.

Israel

Vær oppmerksom på:

Fisk og sjømat

Ved utfylling av helsesertifikatet for fisk og fiskevarer til humant konsum må man være oppmerksom på punktet som gjelder spiseklare produkter. Eksempler på spiseklare produkter er laks til sushi, røkt ørret og røkt laks. Eksportør oppfordres til å føre tett dialog med importør og produsent før varene merkes som spiseferdige.

Fiskemel og fiskeolje

Sertifikatet for fiskemel og fiskeolje til Israel ble reforhandlet i mai 2016. For å kunne importere fiskemel og -olje til Israel må importøren ha importlisens. For å få importlisens må varenes produsent legge frem et «Certification of plant» dokument. Dette dokumentet er bare nødvending ved søknad om og fornying av importlisens, og trenger ikke følge hver forsendelse. Det er et eget dokument for fiskemelsprodusenter og et for fiskeoljeprodusenter. Dokumentet fås ved henvendelse til sertifikatkontoret.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Fiskemel og fiskeolje til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00