Eksport av fisk og sjømat til Israel

Publisert 15.09.2014     Sist endret 01.07.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Israel.

Israel

Vær oppmerksom på:

Fisk og sjømat

Ved utfylling av helsesertifikatet for fisk og fiskevarer til humant konsum må man være oppmerksom på punktet som gjelder spiseklare produkter. Eksempler på spiseklare produkter er laks til sushi, røkt ørret og røkt laks. Eksportør oppfordres til å føre tett dialog med importør og produsent før varene merkes som spiseferdige.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Fiskemel og fiskeolje til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Erklæringer

Fiskemel og fiskeolje til dyrefôr

For å kunne importere fiskemel eller -olje til Israel må importør ha importlisens. Dette krever at varenes produsent legger frem et «Certification of plant»-dokument. Dokumentet er bare nødvending ved søknad om og fornying av importlisens og skal ikke følge hver forsendelse. Dokumentet fås ved henvendelse til kontoret som fører tilsyn med virksomheten.

Tilsynskontoret skal fylle inn Mattilsynets saksnr. øverst til høyre på siden og utstede erklæringen på vanlig, usikret papir.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00