Eksport av fisk og sjømat til Taiwan

Publisert 03.02.2016     Sist endret 15.02.2022

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Taiwan.

Taiwan

Vær oppmerksom på:

Det er kun utvalgte produkter som kan eksporteres til Taiwan. Se avsnittet «Produkter til Taiwan må være godkjent før eksport».

Det er viktig at du er i tett dialog med importør som sitter nært matmyndighetene i eget land og som er bedre kjent med regelverket i Taiwan enn vi er.

Produkter til Taiwan må være godkjent før eksport

Taiwan har innførte nye krav for import av sjømat i 2018. Begrepet sjømat inkluderer her skalldyr, bløtdyr, virvelløse dyr i vann og fiskeolje/-mel til humant konsum. Norge kan kun eksportere sjømat som vi eksporterte de tre siste årene før de nye kravene ble innført. Følgende produkter kan eksporteres til Taiwan:

Oversikt over sjømat som kan eksporteres til Taiwan

Produkter som ikke er godkjent i Taiwan

I henhold til informasjon fra Taiwanske myndigheter, må Norge godkjennes for eksport av nye produkter til Taiwan. Vi vet ikke hva som skal til for å få godkjenning for nye produkt.

Det er mange forskjellige næringsaktører som ønsker at Mattilsynet skal legge til rette for markedsadgang for konkrete produkter og markeder. Vi har ikke mulighet til å tilfredsstille alle behov umiddelbart, men er nødt til å prioritere mellom disse.

Dersom en aktør ønsker at Norge skal godkjennes for eksport av et nytt produkt til Taiwan, må de ta kontakt med Mattilsynet, seksjon internasjonalt samarbeid via postmottak. Følgende informasjon må legges ved forespørselen: 

  1. Realistisk forventning til eksport de neste to-tre årene etter at markedet er åpnet for de nye produktene, i mengde og verdi,
  2. Vil markedet kunne være aktuelt for andre norske aktører?
  3. Strategisk betydning av eksporten (f.eks. produkt som er vanskelig å få avsetning for i andre markeder?)
  4. Andre forhold som kan være av betydning

Det vil være svært nyttig med informasjon fra Taiwanske myndigheter om hva som skal til for å få godkjent produktet fra Norge.

Erklæring ved funn av tarmrester

Ved eksport til Taiwan er det viktig at fisken er skikkelig sløyet. Det skal ikke forekomme tarmrester. Hvis dette blir oppdaget ved inspeksjon på grensen kan partiet bli satt i karantene, og taiwanske myndigheter vil kreve en erklæring som går på fravær av sykdommer. Mattilsynet har utarbeidet en erklæring som kan utstedes i denne sammenhengen. Erklæringen utstedes bare hvis partiet blir stående fast på grensen.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Fiskemel til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Fiskeolje til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00