Eksport av fisk og sjømat til Taiwan

Publisert 03.02.2016     Sist endret 25.08.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Taiwan.

Taiwan

Vær oppmerksom på:

Ved eksport til Taiwan er det viktig at fisken er skikkelig sløyet. Det skal ikke forekomme tarmrester. Hvis dette blir oppdaget ved inspeksjon på grensen kan partiet bli satt i karantene, og taiwanske myndigheter vil kreve en erklæring som går på fravær av sykdommer. Mattilsynet har utarbeidet en erklæring som kan utstedes i denne sammenhengen. Erklæringen utstedes bare hvis partiet blir stående fast på grensen.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Skjell

I feltet «Description – Species (scientific name)» må det påføres høsteområde.

Det er et krav i sertifikatet at alle muslinger skal være produsert eller høstet i områder fri for bonamiose (Bonamiosis ostreae, Bonamia spp.) og marteiliose (Marteilia refingens, M. sydney). Det vil si at lokalitetene ikke skal befinne seg i noen av kontrollområdene i disse to forskriftene:

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du søker om forhåndsmeldingen og sertifikatet i Mattilsynets skjematjeneste (MATS)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00