Eksport av fisk og sjømat til Tyrkia

Publisert 21.10.2013     Sist endret 04.07.2022

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Tyrkia.

Tyrkia

Vær oppmerksom på:

Alle helsesertifikatene er basert på EUs mal med mange felt som må fylles ut på sertifikatets første side. Sertifikatets førsteside har 3 varelinjer, og et sertifikat kan bare benyttes til varelinjer som sorterer under samme HS-kode (Felt I.19 tolltariffkode-kun 4 første siffer). I de tilfeller eksportpartiet inneholder mer enn 3 varelinjer eller består av varepartier med ulike HS-koder, skal det søkes om flere sertifikater.

Om kosttilskudd

Tyrkia stiller siden 26. november 2018 krav om at kosttilskudd av fiskeolje følges av sertifikat nr. 1.1.74, Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk. Det generelle engelske sertifikatet for kosttilskudd aksepteres ikke lenger.

Kosttilskudd i gelatinkapsler må følges av erklæring 4.2.282 Tyrkia, erklæring, gelatin, engelsk.

Om gyldighetstid på helsesertifikater

Mattilsynet har fått informasjon om avvisning av varer ankommet Tyrkia på grunn av spørsmål om gyldighetstid. Mattilsynet har ikke fått informasjon om krav til gyldighetstid på sertifikater utstedt i Norge. Mattilsynet ber likevel eksportørene ha dialog med importører om gyldighetstid på sertifikater for å sikre seg at sertifikatet eventuelt ikke er for gammel når varene ankommer Tyrkia.

Krav til godkjenning for «Metode 7» for eksport av fiskemel

Det er en forutsetning for å få utstedt sertifikat 5.1.249 Fiskemel, at virksomheten er godkjent for metode 7 i biproduktforordningen (punkt II.1.c). Rekvisisjonskontoret (som er det samme som virksomhetens lokale mattilsynskontor) vil sjekke at virksomheten er godkjent for metode 7 før rekvisisjonen godkjennes. For å bli godkjent for metode 7 må virksomheten ta med sitt lokale mattilsynskontor for prosedyre for godkjenning.

Helsesertifikater

Sjømat, inkludert kosttilskudd

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste, det har ikke forhåndsmelding.

Fiskeolje til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fiskemel til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Hvis melet skal brukes til dyrefôr (ikke kjæledyrfôr) må du skrive inn følgende i rekvisisjonens felt «Evt. andre opplysninger»: Partiet er ID-analysert i hht. metode i forordn. 152/2009, vedlegg VI, og analysebeviset vil bli lagt frem for tyrkiske importmyndigheter. Dette for at sertifikatkontoret skal kunne gå god for sertifikatteksten (se sertifikatets fotnote 3) som beskriver nettopp dette.

Merk at sertifikatet og veilederen er blitt oppdatert 30. juni 2022. Mange av avkrysningene er nå permanent strøket over, sertifikatet kan derfor brukes for mel av utelukkende akvatisk opprinnelse. Eksportør må være obs på følgende endringer:

  • Du kan nå også velge «kjæledyrfôr» som alternativ for hva melet er godkjent for
  • På s. 2 må du krysse av for om melet kommer fra akvatisk produkt eller fra animaliebiprodukt av akvatisk opprinnelse. Eksportør må krysse av for en av disse. Sertifikatkontoret må, ved signering av dokumentet, stryke ut alternativet som ikke blir krysset av for av eksportør
  • På s. 3 må du angi bearbeidingsmetode

Disse endringene er også beskrevet i feltveilederen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00