Eksport av fisk og sjømat til Ukraina

Publisert 21.08.2020     Sist endret 16.12.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Ukraina.

Ukraina

Vær oppmerksom på:

Krigen i Ukraina har ført til usikkerhet og utfordringer for eksporten til Ukraina. Mattilsynet fortsetter å utstede sertifikater til Ukraina. Virksomheter bør også ha tett dialog med importør før en eventuell eksport. Ukrainske myndigheter krever fortsatt at eksportører bruker helsesertifikater ved eksport til Ukraina.

På grunn av funn av skjell-sykdommen marteiliose skal det ikke eksporteres skjell (muslinger) eller produkter av disse, til Ukraina fra Norge.

Tidligere sertifikatversjon, fra 2017, skal ikke brukes lenger.

Helsesertifikater

Sertifikatet skal ikke brukes for skjell/muslinger, eller produkter av disse.

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester, det har ikke forhåndsmelding.

Sertifikatet som er i bruk, er en revidert versjon av 2010-utgaven. Denne en midlertidig løsning som er gyldig helt til Norge og Ukraina får fremforhandlet en endelig versjon.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00