Eksport av fisk og sjømat til Vietnam

Publisert 30.04.2013     Sist endret 16.07.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Vietnam.

Vietnam

Vær oppmerksom på:

Ved eksport av fisk og fiskevarer til Vietnam er det viktig at du som eksportør kontrollerer at produsenten du skal eksportere varer for er godkjent for eksport til Vietnam. Dersom partier eksporteres og blir stoppet i grensekontrollen i Vietnam fordi partiet består av produkter som ikke kommer fra godkjent virksomhet, eller at produktene ikke er godkjent for gjeldende virksomhet, kan ikke Mattilsynet hjelpe. All eksport til Vietnam skjer på eget ansvar.

I praksis er det ikke mulig å eksportere produkter fra produsenter som har annet navn, adresse eller arter enn det som står på Vietnams liste over godkjente virksomheter. Vietnamesiske myndigheter har fremdeles ikke revidert listen i henhold til opplysninger som ble oversendt i november 2017. Når ny liste kan oversende er fremdeles usikkert da vi ikke har full oversikt over kravene Vietnam stiller. Mattilsynet er i kontakt med myndighetene i Vietnam om situasjonen men regner ikke med noen snarlig løsning.

Registrering

Virksomheter som produserer fisk og sjømat for eksport til Vietnam må være godkjent i Vietnam.

Det er produsenten som skal registrere seg. Dette skjer via Mattilsynets skjematjenester. Les veiledning om dette.

Dersom virksomheten er blitt godkjent og det ønskes en endring i registreringen etter å ha blitt godkjent av Vietnam, skal dette registreres i det samme skjemaet i Mattilsynets skjematjeneste.

Vanligvis sender Mattilsynet oppdatert liste over til Vietnam to ganger i året. For å bli med på disse oversendelsene må virksomheten ha registrert seg/endret sin informasjon innen 1. mai og 1. november. Registreringen må være utført korrekt og alle nødvendige vedlegg må være korrekte og lagt ved innen nevnte frister. Saksbehandlingstiden etter fristens utløp kan ta opptil 4 måneder.

Vietnamesiske myndigheter holder selv listen over de virksomhetene som er godkjent. Oppdatert liste finnes på deres hjemmeside som du finner lenke til over. Virksomheten er ikke godkjent for produktene de har søkt om før de står på denne listen.

Helsesertifikater

Det er ikke krav til egne sertifikater til Vietnam. Her benyttes de generelle sertifikatene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel.

Levende kongekrabbe og snøkrabbe

Vi har per dags dato ikke sertifikat for eksport av levende kongekrabbe eller snøkrabbe til Vietnam.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00