Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Vietnam

Publisert 30.04.2013     Sist endret 06.03.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Vietnam.

Vietnam

Vær oppmerksom på:

Myndighetene i Vietnam kom i 2019 med nye krav til virksomheter som ønsker å bli godkjent for eksport til Vietnam. Endringen innebærer blant annet at hver virksomhet må sende inn en oppsummering (på engelsk) av kvalitetsstyringssystemet for alle varekategorier de ønsker å eksportere, samtidig som det fremdeles skal sendes inn flytskjema for hver produktkategori. Det er også endring i produktkategoriene.

Mattilsynet samarbeider med bransjeorganisasjonene om en ny løsning for å oppdatere virksomhetslisten i Vietnam. Dette er en «pilotregistrering» og i løpet av mars 2020 kommer vi til å be 30 virksomheter sammenstille den nye informasjonen som Vietnam krever og deretter sender vi dette til matmyndighetene i Vietnam.

Virksomhetene blir plukket ut etter spesifikke kriterier, og kriteriene er avtalt sammen med bransjeorganisasjonene. Utvelgelsen er basert på dato for når registreringene kom inn etter at listen ble oppdatert i Vietnam sist gang (juni 2017). Det er viktig å være oppmerksom på at vi forsøker å få med hele produktspekteret. Det velges ut:

  • Ti nye virksomheter;
  • Ti virksomheter med endringer i navn eller adresse som ikke har betydning for kvalitetsstyringssystemet;
  • Ti virksomheter med endringer av betydning for kvalitetsstyringssystemet og som derfor oppfyller krav om ny dokumentasjon.

Mattilsynet vil kontakte disse 30 virksomhetene, i løpet av uke 11, via telefon og brev/epost. Dere må raskt ta stilling til om dere ønsker å delta i denne runden. Om ikke går tilbudet til den neste på listen. Registeringen fra virksomhetene må leveres tilbake til Mattilsynet innen 24. mars, slik at vi får disse sendt til Vietnam innen utgangen av mars 2020.

Målet med denne prosessen er å avklare om Vietnamesiske matmyndigheter vil godta vårt nye system. Dersom det gjør det, vil resten av næringen få mulighet til å oppdatere sine registreringer eller registrere seg som ny virksomhet i løpet av året.

Registrering

Virksomheter som produserer fisk og sjømat for eksport til Vietnam må være godkjent i Vietnam.

Det er de vietnamesiske myndighetene som holder selv listen over de virksomhetene som er godkjent. Oppdatert liste finnes på deres hjemmeside som du finner lenke til over. Virksomheten er ikke godkjent for produktene de har søkt om før de står på denne listen.

Mattilsynet er i en prosess hvor vi endrer registrering til Vietnam. Mer informasjon om registrering vil komme når «pilotregisteringen» er ferdigstilt og vi har fått tilbakemelding fra myndighetene i Vietnam.

Helsesertifikater

Det er ikke krav til egne sertifikater til Vietnam. Her benyttes de generelle sertifikatene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel.

Levende kongekrabbe og snøkrabbe

Vi har per dags dato ikke sertifikat for eksport av levende kongekrabbe eller snøkrabbe til Vietnam.

 

 

Fant du det du lette etter?