Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Vietnam

Publisert 30.04.2013     Sist endret 08.09.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Vietnam.

Vietnam

Vær oppmerksom på:

Vietnamesiske myndigheter har krav om godkjenning av virksomheter som ønsker å eksportere fisk og sjømat til Vietnam.

  • Mattilsynet har våren 2020 samarbeidet med bransjeorganisasjonene om en ny løsning for å oppdatere virksomhetslisten i Vietnam. Dette ble delvis godtatt i Vietnam. Vi arbeider høsten 2020 med å etablere ny registreringsløsning for alle virksomheter som ønsker å bli godkjent.

Registrering

Fisk og sjømat

Virksomheter som produserer fisk og sjømat for eksport til Vietnam må være godkjent i Vietnam. Mattilsynet vil i løpet av høsten 2020 komme med mer informasjon om hvordan hver virksomhet skal registrere seg.

Det er de vietnamesiske myndighetene som oppdaterer og publiserer listen over de virksomhetene som er godkjent. Virksomheten er ikke godkjent før produktene de har søkt om står på denne listen.

Levende kongekrabbe og snøkrabbe

Det er tillatt å eksportere levende kongekrabbe og snøkrabbe til Vietnam. Virksomhetene må være godkjent for dette. Det er egen registrering og godkjent liste for levende krabber. Vi kommer med mer informasjon om disse i løpet av høsten.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Det er ikke krav til egne sertifikater til Vietnam. Her benyttes de generelle sertifikatene for eksport av sjømat, fiskeolje og fiskemel.

Levende kongekrabbe og snøkrabbe

Utfylt egenerklæring 1.3.267 sendes inn sammen med sertifikatsøknaden. Egenerklæringen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Egenerklæring finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret: Slik søker du om helsesertifikat for sjømat som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Fôr og andre fiskebiprodukter

Det er ikke krav til egne sertifikater til Vietnam. Her benyttes de generelle sertifikatene for eksport av fiskeolje og fiskemel til ikke-humant konsum. Det er heller ikke krav om å registrere seg.

 

Fant du det du lette etter?