Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Vietnam

Publisert 30.04.2013     Sist endret 15.11.2022

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Vietnam.

Vietnam

Vær oppmerksom på:

Ny frist for registrering for Vietnam er 1. februar 2023.

Ny registreringsløsning i Mattilsynets skjematjenester ble iverksatt 3. oktober 2022. Sjømatprodusenter som ønsker å eksportere til Vietnam må derfor registre seg for å bli godkjent for import av fisk og sjømat til Vietnam.

Med bakgrunn i nye myndighetskrav fra Vietnam, må alle sjømatvirksomheter som ønsker å eksportere til Vietnam registrere seg, uavhengig av om virksomheten er tidligere godkjent eller ikke.

Registrering for eksport av fisk og sjømat

Vietnamesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, bearbeiding og prosessering av sjømat til Vietnam, er godkjent i Vietnam før import.

Les mer om registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Vietnam.

Animalske biprodukter skal ikke registreres.

Godkjente virksomheter

Vietnamesiske myndighetene publiserer liste over godkjente sjømatvirksomheter.

Bla nedover siden til du finner Norway, dato til høyre angir når listen sist ble oppdatert, klikk på nedlastingspilen til høyre for dato.

Virksomheter som er registrert for å eksportere levende kongekrabbe og snøkrabbe, er publisert på Mattilsynets nettsider. Vietnamesiske myndigheter publiserer ikke denne listen.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Det er ikke krav til egne sertifikater til Vietnam. Her benyttes de generelle sertifikatene for eksport av sjømat, fiskeolje og fiskemel.

Levende kongekrabbe og snøkrabbe

Utfylt egenerklæring 1.3.267 sendes inn sammen med sertifikatsøknaden. Egenerklæringen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Egenerklæring finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret: Slik søker du om helsesertifikat for sjømat som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Fôr og andre fiskebiprodukter

Det er ikke krav til egne sertifikater til Vietnam. Her benyttes de generelle sertifikatene for eksport av fiskeolje og fiskemel til ikke-humant konsum. Det er heller ikke krav om å registrere seg.

Fant du det du lette etter?