Faktaartikkel

Før du søker om helsesertifikat for sjømat

Publisert 04.12.2017     Sist endret 20.05.2019

Her finner du informasjon om eksport som er viktig å vite før du søker om helsesertifikat for sjømat.

Du må være registrert

Eksportør skal være et norskregistrert firma eller et norskregistrert firma som opptrer på vegne av en utenlandsk bedrift.

Søknadene sendes i hovedsak elektronisk via Mattilsynets skjematjenester. For å få tilgang til Mattilsynets Skjematjeneste må du være registrert i Altinn. Dersom du har tekniske spørsmål om registrering og innlogging i skjematjenesten, kontakt Altinn brukerstøtte.

Ditt ansvar som eksportør

 • Du er juridisk ansvarlig for eksportpartiet.
 • Du skal vite hva importlandet krever før varene sendes ut av Norge. Du skal vite hvilket sertifikat du skal bruke og om du trenger andre eksportdokumenter. Du skal vite hvilke krav de ulike importlandene stiller til varene og produsenten og du skal sikre at disse kravene er oppfylt. Les mer her.
 • Partiet skal være i Norge helt frem til sertifikatet er utstedt.
 • Du må søke om sertifikatet i tilstrekkelig tid før partiet forlater landet. Les mer her.
 • Dersom sertifikatet har forhåndsmelding, må du søke om forhåndsmeldingen i tilstrekkelig tid før partiet forlater landet. Les mer her.
 • Du må være nøyaktig og korrekt når du fyller ut forhåndsmeldinger (Les mer her) og sertifikater (Les mer her).
 • Det skal kun være ett originalt sertifikat på ett og samme parti.
 • Dersom du blir oppmerksom på at partiet ikke samsvarer med opplysningene i et utstedt helsesertifikat, skal du straks informere Mattilsynet om avviket. Mattilsynet vurderer hvilke konsekvenser dette vil medføre for partiet og sertifikatet.
 • Du er ansvarlig for forebygging av tap av dokumenter og eventuell forfalskning. Vi har svært liten mulighet til å erstatte tapte dokumenter. Les mer her. Forfalskning er straffbart og vil bli politianmeldt.
 • Vi har laget en oversikt over begrepene som er viktige i eksporten. Se oversikten her.

Mattilsynets ansvar som matmyndighet

 • Vi fører tilsyn med at sjømaten som eksporteres er trygg og produsert i trygge omgivelser etter vårt regelverk og eventuelle særkrav.
 • Vi fører tilsyn med at sjømaten som eksporteres er i samsvar med informasjonen som står på sertifikatene; både den informasjonen som sendes inn av eksportøren og den som står i attestasjonsfeltet.
 • Vi skal være forutsigbare når vi behandler forhåndsmeldinger og sertifikater. Vi skal unngå unødvendige forsinkelser for eksporten. Eventuelle forsinkelser i behandlingen skal varsles til eksportøren.
Fant du det du lette etter?