Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Publisert 28.05.2015     Sist endret 28.01.2019

Norsk regelverk for import er felles med EUs importregelverk. Derfor er gjeninnførsel av norske varer av animalsk opprinnelse, som har vært utenfor EØS, regulert av importregelverket.

Dette betyr at animalske varer som er avvist for import av tredjestat, eller som av annen grunn ønskes returnert til Norge, skal kontrolleres ved en veterinær grensekontrollstasjon i Norge eller et annet EØS-land før det kan komme inn. Kravet er uavhengig av om varen er sendt til tredjestat med bil, båt eller fly. Gjeninnførte varer skal sendes rett tilbake til opprinnelsesvirksomheten og kontrolleres av det lokale Mattilsynet ved opprinnelsesvirksomheten før videre håndtering.

Vilkår for retur

For at returen skal kunne godkjennes må flere vilkår være oppfylt. Blant annet må varepartiet følges av det originale helsesertifikatet utstedt av norske myndigheter, og returen må registreres i TRACES før varepartiet ankommer EØS. For å få gjort dette, må den ansvarlige for varepartiet være registrert som importør. Mer informasjon om dette finner du på Mattilsynets nettsider om kommersiell import av mat.

Regelverkskrav for gjeninnførsel finnes i § 16 i Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland

Kontroll ved grensekontrollstasjon i EU

Regelverkskrav for gjeninnførsel er de samme, uavhengig av om gjeninnførselen skjer over en grensekontrollstasjon i Norge eller i EU. Dersom alle krav til gjeninnførsel er oppfylt og Mattilsynet godkjenner gjeninnførselen , kan ikke grenseveterinær ved en GKS nekte gjeninnførselen. Dette står i direktiv 97/78/EF, artikkel 15, punkt 2. Lenke til direktivet, på alle EUs språk, finner du her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1520240464391&uri=CELEX:01997L0078-20130701.

Dette direktivet gjelder for alle EU-land, og det regulerer veterinær grensekontroll av animalske produkter fra tredjestater. Kravene i artikkel 15 er tatt inn i den norske forskriftens § 16.

Se også:

Fant du det du lette etter?