Faktaartikkel

Helsesertifikater for fisk, fiskerivarer og fôr til EØU

Publisert 28.01.2015     Sist endret 24.05.2019

Her finner du informasjon om helsesertifikater som skal følge varer til den Eurasiske Økonomiske Union (EØU); Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan.

Dokumenter som brukes for eksport av fisk og fiskerivarer til EØU, er basert på avtaler gjort mellom Mattilsynet og veterinærtjenestene i EØUs medlemsland. Helsesertifikatene er derfor obligatoriske for hver forsendelse til EØU.

Det er eksportør sitt ansvar å forsikre seg om at produsent er listeført og godkjent av Rosselkhoznadzor. Husk å kontrollere at alle opplysninger i eksportdokumentene er riktige før eksportpartiet sendes ut av landet.

Fiskerivarer, spiselig restråstoff samt levende marine organismer til konsum

Dette sertifikatet brukes for varer av norsk opprinnelse. Ønsker du å bruke dette formularet for fisk importert fra andre land eller samhandelsvarer, må du dokumentere at den utenlandske produsenten er godkjent for eksport til EØU og oppfyller kravene i sertifikatet. Dokumentasjonen skal være utstedt av veterinærmyndighetene i opprinnelseslandet.

Sertifikatet skal ikke følges av tilleggserklæringer og utstedes enten på blått eller rødt spesialpapir, avhengig av produktets temperaturkrav.

Veiledning til utfylling finner du her. Merk at det bare kan være én produsent per sertifikat. Ved eksportpartier som består av varer fra flere produsenter må det søkes om ett sertifikat for hver produsent.

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester, det har ikke forhåndsmelding.

Fiskerivarer og sjømat produsert av og importert fra russiske fartøy

Dette sertifikatet brukes kun for fisk som har vært fisket av russiske fartøy og importert til Norge. Det er ikke mulig å bruke dette sertifikatet for varer importert fra andre land, for eksempel Kina. Forutsetningen for at dette sertifikatet kan brukes er at varene har gjennomgått veterinær grensekontroll med tilfredsstillende resultat. Common Veterinary Entry Document (CVED) skal brukes som grunnlagsdokumentasjon. Dette sertifikatet er ikke tilgjengelig i Mattilsynets skjematjenester, men fylles ut som redigerbar PDF.

Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer om hvordan du søker om helsesertifikat for sjømat som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester.

Fiskefôr

Dette sertifikatet brukes for eksport av fôr og fôrvarer.

Sertifikatet krever signatur av en veterinær. Eksportør må på forhånd sjekke at kontoret som skal utstede sertifikatet har veterinær tilstede som kan signere.

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Analyseresultater for følgende parametere skal legges ved rekvisisjonen:

  • Salmonella
  • Enteropatogen mikroflora (Enterobactereacea)
  • Anaerobe sulfitt-reduserende bakterier
  • KIM-tall (skal ikke overstige 500 000 pr 1g)

Prøver skal tas av det aktuelle partiet som skal sendes til Russland. Analysebeviset skal følge med partiet.

Prosessen for varmebehandling av det eksporterte produktet skal være godkjent av Mattilsynet.

Veiledning til utfylling av sertifikatet finner du her. Sertifikatets del 4 brukes dersom fôret er produsert av innsatsvarer (fiskemel, fiskeolje etc.) fremstilt i andre land enn Norge. I slike tilfeller skal nummeret på de sertifikatene som ble brukt ved import skrives inn i tabellen.

Fremkommer det i tabellen at fôrmidlene er fra landdyr med annet opprinnelsesland enn Norge, må bedriften dokumentere at det aktuelle fôrmidlet kommer fra et land fri fra de nevnte sykdommene i attestasjonsdelens punkt 4.1. Dette kan bedriften gjøre ved å henvise til aktuell nettside hos OIE.

Smolt

Se nettside om eksport av laksesmolt til EØU

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00