Listeføring for produsenter av fisk og fiskevarer til Kina, Vietnam og Russland / EØU

Publisert 18.08.2014     Sist endret 16.01.2020

Andre lands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske sjømatprodusenter. For å få markedsadgang til Kina, Vietnam og den Eurasiske Økonomiske Union (EØU, som består av Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan), må produsentene fylle ut registreringsskjema hos Mattilsynet, som oversender informasjonen til landenes myndigheter.

Produsentene som godkjennes settes opp i egne registre i mottakerlandene, og publiserte lister danner grunnlag for hvilke produsenter som har markedsadgang. Mattilsynet har en elektronisk registreringsløsning for dette, men endringer i landenes krav gjør at produsentene må sørge for at informasjonen deres er oppdatert

De fleste produsenter står allerede på listene hos de ulike landene, men endringer i landenes krav kan skape unødvendige vansker ved eksport. Den beste måten å sikre at opplysningene er riktig, er at produsent selv melder inn og vedlikeholder informasjonen i listene. Dette gjøres i Mattilsynets skjematjenester (MATS). Her har alle produsenter med godkjenningsnummer for produksjon av fisk og fiskevarer tilgang til tre produksjonsformer som kan legges til:

  • Produksjon av fisk og fiskevarer for eksport til Kina
  • Produksjon av fisk og fiskevarer for eksport til Russland
  • Produksjon av fisk og fiskevarer for eksport til Vietnam

Hver av produksjonsformene fører videre til et skjema som skal fylles ut for hvert godkjenningsnummer som skal stå på listen. Registrert produksjonsform er grunnlaget for at Mattilsynet kan be importlandets myndigheter om oppdatering av listene. Listene over produsenter importlandet har godkjent blir publisert på myndighetenes nettsider. Produsenter som ikke har produksjonsformen(e) registrert vil falle ut fra listene.

Vietnam sin liste er i all hovedsak oppdatert, men vietnamesiske myndigheter har kommet med nye krav om kategorisering av produkter. Mattilsynet har høsten 2015 oppdatert skjemaet, men produsenter som allerede står på listen trenger ikke å oppdatere sine produktkategorier. Mattilsynet vil gjøre dette basert på informasjonen som allerede er meldt inn, og bedriften vil bli kontaktet ved behov. 

Se vietnamesisk liste og veiledning for registrering. Se mer informasjon om eksport av fisk og sjømat til Vietnam

Kina sin liste ble oppdatert i 2019.

Les mer på siden om eksport til Kina og .

Russland sin liste gjelder for hele den Eurasiske Økonomiske Union (EØU), som består av Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan. Mattilsynet fått forespørsel om å oppdatere denne listen i sin helhet da den inneholder mye feil informasjon som skaper problemer ved eksport. I forbindelse med oppdateringen ønsker EØU og innhente annen informasjon enn tidligere, og derfor har Mattilsynet oppdatert også dette skjemaet.

Se EØU sin liste og veiledning for registrering her.

Alle produsenter som er interessert i å stå på EØU sine virksomhetslister må oppdatere sine registreringer, uavhengig av om de p.t. har markedsadgang eller ikke.

De tre registreringene/oppdateringene kan gjøres samtidig i ett søknadsløp, detaljer om dette står beskrevet i veiledningenes punkt 6.

Fant du det du lette etter?