Faktaartikkel

Registrering av produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum til Kina

Publisert 03.11.2020     Sist endret 03.11.2020

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg slik at du kan produsere fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum for eksport til Kina.

Hvis du vil produsere fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum til Kina, må du være registrert hos kinesiske myndigheter. Eksportører skal ikke registreres.

17. mars 2020 offentliggjorde kinesiske myndigheter for første gang en liste over norske produsenter som kan eksportere mel og olje til Kina. Her er listen over norske produsenter som er registrert. En registrering er gyldig i 5 år.

Nå skal Mattilsynet sende inn en ny liste til kinesiske myndigheter. Det vil si at dersom du ønsker å komme på listen eller å oppdatere en registrering som allerede er på listen, må du sende inn skjema til Mattilsynet (se avsnittene under). Frist for innsending av skjema er 17.11.2020.

Det er produsent som er ansvarlig for at informasjonen som oppgis i skjema er korrekt og at registreringen oppdateres ved vesentlige endringer. Informasjonen danner grunnlaget for registreringen og dermed for produktenes markedsadgang i Kina.

Informasjonen som innhentes i skjemaet vil oversendes til kinesiske myndigheter og kan offentliggjøres.

For produsenter som vil registrere seg

Du må fylle ut Skjema for fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum til Kina. Pass på at du fyller ut skjema korrekt, se Slik fyller du ut skjema for fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum til Kina. Alle feltene som ikke er krysset over, må fylles ut.

Du må sikre at produktene som skal eksporteres til Kina, oppfyller kravene i protokollen for mel- og olje til Kina. Se særlig artikkel 4 og 5.

Utfylt skjema sendes på epost til internpost.eksportogimport@mattilsynet.no. Sett lokal inspektør/avdelingskontor i Mattilsynet i kopi.

Frist: 17.11.2020.

For produsenter som allerede er registrert

Du må kontrollere at informasjonen om din virksomhet er korrekt og oppdatert i listen. Se her: Liste over norske produsenter som kan eksportere mel og olje til Kina.

Dersom det er behov for oppdatering av registreringen, gjør følgende:

Utfylt skjema sendes på epost til internpost.eksportogimport@mattilsynet.no. Sett lokal inspektør/avdelingskontor i Mattilsynet i kopi.

Frist: 17.11.2020.

Dette skjer videre

Når fristen har gått ut, sammenstiller Mattilsynet informasjonen i en ny liste. Mattilsynet sender den nye listen til kinesiske myndigheter for videre behandling. Dersom kinesiske myndigheter godkjenner listen, blir den offentliggjort på nettsidene til kinesiske myndigheter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om hvordan skjema skal fylles ut, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om hvordan skjema skal fylles ut, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00